Tilbake
Verksted

Trygg!-kurs for ansatte, lærlinger, unge ledere og tillitsvalgte på fritidsklubb

Dette verkstedet gir ansatte, lærlinger, unge ledere og tillitsvalgte en innføring i hva som er viktig for å skape en trygg fritidsklubb.

Om kurset

Dette verkstedet gir ansatte, lærlinger, unge ledere og tillitsvalgteen innføring i hva som er viktig for å skape en trygg fritidsklubb. Gjennom interaktive øvelser lærer deltagerne om hvorfor det er viktig å jobbe med tema, definisjoner, grenser og varsling. Dette inkluderer blant annet hva seksuell trakassering, grenseoverskridende adferd og overgrep er, hvordan skape bevissthet om egne og andres grenser, hva man gjør for å varsle om seksuelle krenkelser og hvordan man opptrer dersom noen varsler til deg. Kurset tar omlag 2,5 timer.

Målet for kurset er at alle deltagere skal lære:

 • Hva trakassering og overgrep er
 • Om egne og andres grenser
 • Om kjøreregler på egen klubb
 • At de skal varsle og hvordan
 • Hva de gjør om noen varsler til dem

Hva bør jeg ha gått gjennom i forkant?

Praktiske forberedelser

 • Tilpass lysbildene og eksemplene til din klubb/fylkeslag. Dette gjelder spesielt hvordan man varsler og retningslinjer for beredskap
 • Sørg for at du har alt utstyret du trenger til å holde verkstedet og gjennomføre øvelsene.
 • Husk å laste ned dilemmakortene

Tips til gjennomføring

 • Sørg for at lokalet er tilpasset verkstedet og øvelsene
 • Sjekk at øvelsene er tilrettelagt for alle deltagere (alder, funksjonshemninger etc.)
 • Gjennomfør navnerunde og/eller enkle bli-kjent-øvelser for å bryte isen i begynnelsen om deltagerne ikke kjenner hverandre fra før. Da er det lettere å skape god dialog mellom deltagerne
 • Planlegg tiden godt: Begynn og avslutt på tiden, legg inn pauser og sørg for at du for god nok tid til hver del av verkstedet

Anbefalte aktiviteter

Aktivitetene under kan passe godt som en del av verkstedet. Ønsker du å bruke andre aktiviteter kan du se gjennom alle aktiviteter.

Lære mer om tema?