Tilbake
Verksted

Trygg!-kurs for studenter

Dette kurset gir en innføring i hva som er viktig for å skape en trygg studentorganisasjon.

Om kurset:

Dette verkstedet gir deltakerne en innføring i hva som er viktig for å skape en trygg organisasjon. Gjennom interaktive øvelser lærer deltagerne om hvorfor det er viktig å jobbe med tema, definisjoner, grenser og varsling. Dette inkluderer blant annet hva seksuell trakassering, grenseoverskridende adferd og overgrep er, hvordan skape bevissthet om egne og andres grenser og hva man gjør for å varsle om seksuelle krenkelser. Kurset tar omlag 3 timer. Kurset passer spesielt godt til tillitsvalgte, men kan tilpasses til andre grupper.

Målet for kurset er at alle deltagere skal lære:

 • Hva trakassering og overgrep er
 • Om egne og andres grenser
 • Om tillitsvalgtes rolle
 • At de skal varsle og hvordan

Hva bør jeg ha gjennomgått i forkant?

Praktiske forberedelser:

 • Tilpass lysbildene og eksemplene til din organisasjon. Dette gjelder spesielt hvordan man varsler og retningslinjer for beredskap
 • Sørg for at du har alt utstyret du trenger til å holde verkstedet og gjennomføre øvelsene.
 • Husk å laste ned Pdf med dilemmakort.

Tips til gjennomføring:

 • Sørg for at lokalet er tilpasset verkstedet og øvelsene
 • Sjekk at øvelsene er tilrettelagt for alle deltagere (alder, funksjonsnedsettelser e.l.)
 • Gjennomfør navnerunde og/eller enkle bli-kjent-øvelser for å bryte isen i begynnelsen. Da er det lettere å skape god dialog mellom deltagerne
 • Planlegg tiden godt: Begynn og avslutt på tiden, legg inn pauser og sørg for at du for god nok tid til hver del av verkstedet

Anbefalte aktiviteter:

Aktivitetene under kan passe godt som en del av verkstedet. Ønsker du å bruke andre aktiviteter kan du se gjennom alle aktiviteter.

Lære mer om tema i dette kurset?