Tilbake
Verksted

Trygg!-kurs for barn

Dette verkstedet gir yngre medlemmer og tillitsvalgte en innføring i hva grenser og overgrep er og hvordan man varsler.

Om kurset

Dette verkstedet er beregnet på barn fra 6 til 11 år. Gjennom interaktive og morsomme øvelser, lærer deltagerne om hva grenser og overgrep er og hvordan man sier ifra dersom man opplever grenseoverskridende adferd. Kurset tar omlag en time.

Målet for kurset er at alle deltagerne skal lære:

 • Om egne og andres grenser
 • Hva overgrep er
 • At de skal varsle og hvordan

Hva bør jeg ha gått gjennom i forkant?

 • Manuset og øvelsene som er beskrevet under
 • NRKfilmen vi anbefaler som en del av opplegget
 • Retningslinjer, varslingsrutiner og beredskap i min organisasjon.
 • I tillegg kan du lese siden ”jeg vil varsle”

Praktiske forberedelser

 • Tilpass opplegget til din organisasjon og din målgruppe
 • Sørg for at du har alt utstyret du trenger til å holde verkstedet og gjennomføre øvelsene.

Tips til gjennomføring

 • Sørg for at lokalet er tilpasset verkstedet og øvelsene
 • Sjekk at øvelsene er tilrettelagt for alle deltagere (alder, funksjonshemninger etc.)
 • Gjennomfør navnerunde og/eller enkle bli-kjent-øvelser for å bryte isen i begynnelsen. Da er det lettere å skape god dialog mellom deltagerne
 • Planlegg tiden godt: Begynn og avslutt på tiden, legg inn pauser og sørg for at du for god nok tid til hver del av verkstedet

Selve kurset

 • Introduksjon: Ønsk velkommen og fortell hva kurset skal handle om.
 • Gjennomfør øvelsen tegn en grense
 • Gjennomfør øvelsen grensekart
  • Her må du være bevisst på hvor gamle barna er og om de behøver hjelp til å skrive navnene i grensekartene sine
 • Vis NRK-filmen «Kroppen er din», som er episode 2 av «Kroppen min eier jeg» serien.
  • Oppsummer episoden raskt etterpå og still spørsmål slik at du forsikrer deg om at barna fikk med seg innholdet i episoden
 • Gjennomfør øvelsen si ifra sola
 • Avslutt kurset med en lek slik at deltagerne får ristet temaet litt av seg.
  • Bruk for eksempel: nappe hale, stiv heks, eller en av lekene fra aktivitetsbasen

Utvide kurset

 • Om du ønsker å utvide kurset kan du for eksempel legge inn øvelsen "kan jeg få buksa di" før filmen
  • Denne øvelsen passer best for de litt eldre barna (over ni år) som kan forstå metaforen i øvelsen
 • Du kan også vise episode 3 av "Kroppen min eier jeg" etter å ha gjennomført si ifra sola-øvelsen
  • Etter å ha sett den kan dere ta fram sola igjen og oppsummere at det er viktig å si ifra om man opplever noe

Anbefalte aktiviteter

Aktivitetene under kan passe godt som en del av verkstedet. Ønsker du å bruke andre aktiviteter kan du se gjennom alle aktiviteter.

Lære mer om tema?