Tilbake
Verksted

Grenser og varsling på 1-2-3

Dette mini-verkstedet gir en kjapp innføring i grenser og varsling, og er ment som et introduksjon til tema for både medlemmer og tillitsvalgte

Om kurset

Dette mini-verkstedet er ment som en rask gjennomgang av grenser og varsling for alle medlemmene i din organisasjon. For eksempel kan mini-verkstedet brukes på starten av et arrangement. Gjennom interaktive øvelser lærer alle deltagerne hva grenser, seksuell trakassering, grenseoverskridende adferd og overgrep er. Deltagerne lærer også hva de skal gjøre dersom de opplever noe ugreit i organisasjonen og hvem de skal varsle til. Mini-verkstedet erstatter ikke et vanlig Trygg!-kurs, men er ment som et supplement du kan bruke dersom du kun har 45 minutter til rådighet.

Hva bør jeg ha gått gjennom i forkant?

Praktiske forberedelser

  • Tilpass lysbildene og eksemplene til din organisasjon. Dette gjelder spesielt sliden om hvordan man varsler
  • Sørg for at du har alt utstyret du trenger til å holde verkstedet og gjennomføre øvelsene, som for eksempel tegnesaker til tegn en grense-øvelsen.

Tips til gjennomføring

  • Sørg for at lokalet er tilpasset verkstedet og øvelsene
  • Sjekk at øvelsene er tilrettelagt for alle deltagere (alder, funksjonshemninger etc.)
  • Gjennomfør navnerunde og/eller enkle bli-kjent-øvelser for å bryte isen i begynnelsen. Da er det lettere å skape god dialog mellom deltagerne
  • Planlegg tiden godt: Begynn og avslutt på tiden, legg inn pauser og sørg for at du for god nok tid til hver del av verkstedet

Anbefalte aktiviteter

Aktivitetene under kan passe godt som en del av verkstedet. Ønsker du å bruke andre aktiviteter kan du se gjennom alle aktiviteter.

Lære mer om tema?