Tilbake
Verksted

Etikkverksted

Dette verkstedet brukes for å finne de etiske verdiene for din organisasjon som skal inn i deres etiske retningslinjer.

Om kurset

Dette verkstedet lar dere idemyldre dere fram til hvilke verdier som er viktige for deres organisasjon. Å finne fram til verdiene er et viktig ledd i å utvikle deres egne etiske retningslinjer. Det er dessuten en god øvelse i seg selv, som gjør tillitsvalgte mer bevisste på etikk og hvordan organisasjonen kan arbeide for å skape et godt miljø for alle. Vi i LNU anbefaler dere å gjennomføre verkstedet med det organet som skal vedta de ferdige etiske retningslinjene, enten det er landsstyret eller sentralstyret. Dersom dere ønsker det kan dere invitere oss i LNU til å holde workshopen for dere. Verkstedet tar omlag to timer å gjennomføre.

Målet for kurset er at dere skal finne fram til de viktigste etiske verdiene som skal inngå i deres etiske retningslinjer.

Hva bør jeg ha gått gjennom i forkant?

  • Manuset, lysbildene og øvelsene som er beskrevet i PowerPointen
  • Dette verkstedet bør gjennomføres som en del av prosessen med å utvikle deres etiske retningslinjer. Du kan lese mer om utvikling av retningslinjer her

Praktiske forberedelser

  • Legg inn logoen til organisasjonen din på det lysbildet der dere skal diskutere logoen
  • Sørg for at du har alt utstyret du trenger til å holde verkstedet og gjennomføre øvelsene, som for eksempel post-it lapper og tavle
  • Under verkstedet er det viktig at noen har rollen som referent. Det som kommer fram gjennom verkstedet skal jo legge grunnlaget for verdiene i de etiske retningslinjene deres.

Tips til gjennomføring

  • Sørg for at lokalet er tilpasset verkstedet og øvelsene
  • Sjekk at øvelsene er tilrettelagt for alle deltagere (alder, funksjonshemninger etc.)
  • Gjennomfør navnerunde og/eller enkle bli-kjent-øvelser for å bryte isen i begynnelsen. Da er det lettere å skape god dialog mellom deltagerne
  • Planlegg tiden godt: Begynn og avslutt på tiden, legg inn pauser og sørg for at du for god nok tid til hver del av verkstedet
  • Still gode spørsmål underveis uten å legge føringer. Målet er at deltagerne skal få reflektere og idemyldre fritt

Lære mer om tema?