Tilbake
Verksted

Digitalt Trygg!-verksted

Her finner du et eksempel på et digitalt Trygg!-verksted som kan gjennomføres som et webinar med tips og triks til gjennomføring.

Om kurset

Dette verkstedet er et eksempel på hvordan et digitalt Trygg!-verksted kan gjennomføres. Powerpointen som ligger nederst inneholder en digital utgave av Trygg!-verksted for arrangører. Dette kurset ble gjennomført via Zoom, med mulighet for å dele deltagerne inn i mindre grupper (break out rooms) for gruppediskusjoner. Underveis i verkstedet ble det også benyttet Mentimeter, slik at deltagerne kunne svare på spørsmål og at svarene deres ble synlige for alle. Eksempelverkstedet tar omlag to og en halv time å gjennomføre.

Hva bør jeg ha gått gjennom i forkant?

 • De tekniske hjelpemidlene du skal benytte under verkstedet
 • Manuset, lysbildene og øvelsene som er beskrevet i powerpointen
 • Retningslinjer, varslingsrutiner og beredskap i min organisasjon.
 • I tillegg kan du lese sidene ”jeg vil varsle” og ”jeg skal motta et varsel”

Praktiske forberedelser

 • Tilpass lysbildene og eksemplene til din organisasjon. Dette gjelder spesielt sliden om hvordan man varsler
 • Sørg for at du har god nettilkobling og at alle tekniske hjelpemidler fungerer

Tips til gjennomføring av digitale kurs/webinar

 1. Informasjon i forkant og teknisk
  • Deltagerne må i forkant få tilsendt informasjon om hvordan de logger inn på webinaret. Det er fint om deltagerne blir bedt om å logge inn ca ti minutter før kurset.
  • Som kursleder må du også møte i god tid, minst 15 min før start.
  • Gi deltagerne beskjed på forhånd om at verkstedet legger opp til aktiv deltagelse, mange tenker at webinarer bare er foredrag man kan ha i bakgrunnen mens man gjør andre ting. De må forberede seg på å ha på kamera og delta aktivt underveis
 2. Sett gode rammer for kurset med introduksjon og kjøreregler
  • Start webinaret med å introdusere deg selv, akkurat som du ville gjort i et vanlig kurs. Deretter informerer du om kjørereglene for webinaret. Kjøreregler er viktig å sette gode rammer for kurset ditt. Her er et par anbefalte kjøreregler:
   • Alle som deltar har på kamera
    • Det blir mye hyggeligere om alle kan se hverandre. Og mye lettere for deg som kursholder.
   • Alle som ikke snakker muter mikrofonen (men husk å slå den på igjen dersom du skal snakke)
    • Så slipper dere unødvendig bakgrunnsstøy
   • Dersom noen skal tegne seg fordi de har en kommentar eller et spørsmål kan de gjøre det ved å bruke "rekk opp hånda funksjonen", så får de ordet av kursleder
    • (Det er mye lettere for deg som kursleder å ha oversikt over at folk tegner seg enn om de skal gjøre det ved å avbryte deg eller hverandre)
   • Hvis noen av deltagerne opplever tekniske problemer kan de si ifra om dette i chatten
    • Er det kun en deltager med dårlig nett som ikke ser/hører er det dessverre lite å gjøre med det. Men dersom det er mange som ikke ser din Power Point eller hører deg, er det fint å få beskjed om det
   • Ta pauser
    • På starten av kurset bør du informere deltagerne om at dere tar en fem minutters pause hvert tredje kvarter
    • Det er ekstra viktig å ta pauser når kurset er digitalt. Folk blir slitne av å stirre inn i en skjerm og har behov for å få gått på do og hente kaffe. Dersom du ikke organiserer pauser vil deltagerne uansett ta pauser og falle fra underveis.
   • Gjennomfør en bli-kjent-runde
    • På starten av kurset bør du også gjennomføre en runde hvor alle deltagerne forteller hva de heter og kanskje hvilke forventninger de har til kurset.
    • En slik runde vil skape lavere terskel for å ta ordet senere i webinaret.
    • Under bli-kjent-runden er det nødvendig at du ordstyrer og gir ordet til en og en etter tur. Dette fordi ikke finnes noen naturlig rekkefølge (alle ser hverandre i ulik orden på skjermen) og det blir rot og kleint om alle eller ingen snakker på en gang.
 • Aktiviser deltagerne dine
  • Underveis i kurset er det viktig å aktivisere deltagerne. Legg inn gruppediskusjoner i break out rooms og oppgaver der du bruker Mentimeter eller lignende verktøy
 • Planlegg tiden godt
  • Begynn og avslutt på tiden og sørg for at du for god nok tid til hver del av verkstedet. Selv om kurset er digitalt er det viktig at du holder deg til tiden

Lære mer om tema?