Organisasjonsutvikling toppbilde
Trygg logo
Steg 01

Ta trygghet på alvor!

Organisasjonsutvikling steg2
Steg 02

Analyse og plan

Organisasjonsutvikling steg3
Steg 03

Ansvar for håndtering og for beslutninger

Organisasjonsutvikling steg4
Steg 04

Utvikle retningslinjer og rutiner

Organisasjonsutvikling steg5
Steg 05

Varslingsrutiner og planer for beredskap

Organisasjonsutvikling steg6
Steg 06

Vedtak og implementering

Organisasjonsutvikling steg7
Steg 07

Mål for kurs og opplæring

Organisasjonsutvikling steg8
Steg 08

Opplæring og kurs

Organisasjonsutvikling steg9
Steg 09

Kurs og opplæring for ledere

Årshjul 4x
Steg 10

Bygg organisasjonskultur over tid!