Håndtere varsel toppbilde
Håndtere varsel steg1 2
Steg 01

Å håndtere et varsel

Håndtere varsel steg2 2
Steg 02

Mottak av varsel

Håndtere varsel steg3
Steg 03

Hvem skal håndtere varselet?

Håndtere varsel steg4 2
Steg 04

Ansvar og oppgaver

Håndtere varsel steg5
Steg 05

Å ivareta den som har varslet og den det er varslet om

Håndtere varsel steg6 2
Steg 06

Å undersøke varsel

Håndtere varsel steg7 2
Steg 07

Å melde et varsel videre til politiet

Time out 4x
Steg 08

Suspensjon av den det er varslet om

Håndtere varsel steg9
Steg 09

Samtaler for å kartlegge hva som har skjedd

Håndtere varsel steg10
Steg 10

Konklusjon, innstilling og vedtak

Låst mappe 4x
Steg 11

Etterarbeid og oppbevaring av informasjon