Hva bør jeg tenke på i forkant av samtalen?

Det er flere ting du kan gjøre for å forberede deg til en samtale hvor du skal motta et varsel. Noen generelle tips er:

  • Finn et godt egnet sted for å holde samtalen hvor dere kan snakke sammen uten at noen forstyrrer
  • Vær gjerne to som er med på samtalen, og fordel roller mellom dere. En kan gjerne holde samtalen mens den andre noterer til et referat. Vær sikker på at det er greit for personen dere snakker med at dere er to!
  • Skriv gjerne ned noen generelle åpne spørsmål til hjelp for å starte samtalen og kartlegge det som har skjedd. For eksempel: "Kan du gå tilbake til begynnelsen, og fortelle skritt for skritt hva som skjedde?" "hva skjedde så?" "Kan du fortelle mer om det som har skjedd?"
Skjermbilde 2019 08 20 kl 23 20 23

Hva er det viktig å tenke på i løpet av samtalen?

Prøv å beholde roen mens du holder samtalen med den som varsler. Vær positivt nysgjerrig på den som forteller. Det er viktig å ikke være detektiv eller etterforske gjennom samtalen, men å være en god lytter. La den den som varsler sette egne ord på hva hen vil fortelle og unngå ledende spørsmål som er formet av din tolkning.

I løpet av samtalen er det fint å tenke på hvordan personen ønsker å bli møtt. Tre gode råd fra unge som har opplevd alvorlige krenkelser eller overgrep, er:

  • du trenger ikke å kunne mye
  • du må lytte til det jeg sier uten at du selv kommer i en krise
  • du må hjelpe meg å finne ut hva slags muligheter jeg har til å få hjelp

Disse rådene kan være fine å huske på i samtalen. Din oppgave er å være til stede, lytte og ta imot det du får vite, og bidra til å finne ut hvordan den som har opplevd hendelsen kan gå frem videre.

Vis at du tror på det som blir sagt

Det kan hende at den du snakker med vil bagatelliserer hendelsen eller unnskylde den som anklages for krenkelsen eller overgrepet. Det er viktig å støtte det varsleren forteller og ikke slå deg til ro med at hendelsen bagatelliseres. Unngå å blokkere den som forteller ved å komme med egne meninger.

Spør om varsler har snakket med andre om dette før. Vis at du tror på det som blir sagt og at du stoler på det du får vite. Si at det er modig og fint gjort å fortelle om det som har skjedd.

Ikke lov at du skal holde det hemmelig, selv om den som forteller kanskje ber om at du gjør det. Forklar at det kan være nødvendig å få hjelp fra andre, og at det er såpass alvorlig at du ikke har lov til å holde det hemmelig.

Vis varme og omsorg uten å være direkte fysisk med den som forteller, hvis det er tydelig at hen ikke ønsker å bli klemt. Selv om det du får høre kanskje gir deg dårlige følelser, bør du prøve å ikke vise avsky eller forferdelse over det personen forteller. Det kan føre til skyldfølelse eller at hen ikke ønsker å fortelle mer. Unngå å dramatisere situasjonen. Den som forteller vil mest sannsynlig sette pris på en samtalepartner som bevarer roen.

Hva skal jeg skrive ned?

Det du får vite i samtalen, bør skrives ned så detaljert som mulig. Det er fint hvis du skriver ned direkte sitater fra den som forteller. Det gjør referatet mindre fortolket og kan brukes senere hvis saken meldes til politiet. Fortell at den som varsler kan selv gå gjennom det du har skrevet etter at samtalen er ferdig, og legge til om det er noe mer hen ønsker å fortelle. Fortell også den som varsler hvorfor du skriver ned samtalen og hva du vil gjøre videre.

Hvordan bør jeg avslutte samtalen?

Du kan avslutte samtalen når du syns du vet nok til å kunne vurdere videre handling. Du bør også avslutte samtalen hvis den som forteller ikke orker eller vil fortelle mer. Drei samtalen inn på mer hverdagslige ting og si noe om hva du vil gjøre med varselet etterpå. Gjenta at du ikke vil foreta deg noe uten at den det gjelder får vite om det.

Lenke til artikkel om "den gode samtalen"