Hva er Trygg!?

Trygg! er en veileder for deg som ønsker å lære mer om forebygging, beredskap og håndtering av seksuell trakassering, seksuell overskridende atferd og seksuelle overgrep. Målgruppen for veilederen er både enkeltpersoner som ønsker å varsle, tillitsvalgte som skal ta i mot og håndtere varsler, og ledere som ønsker å utvikle en tryggere organisasjonskultur.

LNU og Trygg!

Trygg! er LNU sitt arbeid på oppdrag fra våre medlemsorganisasjoner for å sikre trygge organisasjoner. Med Trygg ønsker vi sammen å skape bevissthet om integritet og grenser, skape en lav terskel for varsling og utvikle gode rutiner for håndtering når overgrep avdekkes. Gjennom å formidle kunnskap, holdninger og gode verktøy ønsker vi å skape trygge og modige barn, ungdom og voksne, og bistå organisasjoner med å bygge trygge fritidsarenaer for alle barn og unge.

LNU har jobbet med Trygg sammen med våre medlemmer i snart 20 år. Den digitale veilederen lansert i 2019 er en fortsettelse av dette arbeidet, og digitalisering av mange års kunnskap og erfaring. Her finner du Barne- og ungdomtingets resolusjoner om Trygg! fra 2009 og 2018.

Hva finner jeg på LNU Trygg!?

På disse sidene finner du veiledning i:

  • hvordan å varsle, motta varsler og håndtere varsler i din organisasjon
  • hvordan utvikle en trygg organisasjon med gode retningslinjer og rutiner
  • hvordan holde kurs og opplæring, og forslag til presentasjoner om viktige tema

Vi har også laget flere artikler med nyttig informasjon om varsling, forklaring av definisjoner og fakta, og henvisninger til hvor man kan søke hjelp.

Ønsker din organisasjon veiledning i organisasjonsutvikling eller håndtering av en varslingssak? Les mer om LNUs veiledningstilbud. LNU tilbyr jevnlige kurs til våre medlemsorganisasjoner, inkludert flere kurs i Trygg!. Se kurstilbudet vårt her

En rekke faginstanser og barne- og ungdomsorganisasjoner har vært med å utvikle og kvalitetssikre innholdet.

Design og utvikling av Good Morning + Naug.