Hva betyr det å varsle anonymt?

Når du sender inn ett varsel kan du velge å ikke oppgi navnet ditt og hvem du er, å varsle anonymt. Du vil da enten sende e-post fra en ukjent adresse eller et brev uten å skrive hvem som er avsender. Om du ikke kjenner de du varsler til, kan du ringe dem, men velge å ikke fortelle navnet ditt.

Hva skjer med et anonymt varsel?

Varsler du anonymt vil du unngå at ledelsen eller andre i organisasjonen får kjennskap til hvem du er. På den ene siden kan dette føre til at personen som sier ifra føler seg tryggere og mer beskyttet. På den andre siden kan det føre til at de som undersøker varselet ikke får klarhet i hva som har skjedd og kan følge opp saken det er meldt ifra om videre.

Det er et prinsipp i håndtering av et varsel at den det varsles om får forklare seg om det hen er anklaget for. Dette kalles kontradiksjon. Personen som det har blitt varslet om vil da få lagt fram hva han, hun eller hen har gjort, når det skal ha skjedd og dokumentasjon på hva som har skjedd.

Når et varsel er fra en ukjent person vil det være både en høyere terskel og lavere mulighet for å gå videre med varselet. En grunn er fordi et varsel som har et navn bak seg har mindre sjanse for å bli trukket i tvil og større sjanse for at andre vil tro det er sant. En annen grunn er at det er lettere å få dokumentert varselet gjennom samtale og innhenting av bevis. Det er vanskelig å gå videre med et varsel når man ikke vet hvem som kan fortelle mer om saken.

Som varsler, kan du velge å være anonym selv om dette fører til at varselet ikke blir tatt videre. Du kan be personene du varsler til om å ta varselet videre til politiet for etterforskning, eller å ta vare på varselet for fremtiden i tilfelle flere opplever det samme. Ditt varsel vil da kunne være en støtte for nye varsler som kommer inn.

Hvorfor varsle anonymt?

Det kan være mange grunner til hvorfor en som varsler ikke ønsker å fortelle hvem de er. Noen ønsker å holde hvem de er hemmelig fordi de er redde for at andre skal dømme dem for det som har skjedd, og at rykter skal spre seg blant venner og kjente i organisasjonen. Andre velger å være anonyme fordi de er redd for negative reaksjoner eller skade fra personen de varsler om.

Det er ledelsen som tar i mot et varsel sin oppgave å sørge for at personen som sier ifra er trygg, og at informasjon som er fortrolig ikke deles videre. Ingen skal oppleve negative konsekvenser for å ha varslet om et overgrep eller trakassering. Hvis du er redd for å melde ifra alene, søk hjelp hos noen du stoler på i forkant, som kan støtte deg i prosessen med å varsle. Si også ifra til de du varsler til om at du er redd og hvorfor du er redd, og understrek at det er viktig for deg at all informasjon behandles fortrolig.