Hva er bevis?

Bevis kan være alt fra meldinger via sms eller chat, til bilder eller film, eller tekniske bevis fra undersøkelse på et overgrepsmottak eller fra lege. Om du skal anmelde til politiet kan fysiske bevis som undertøy og klær også være viktig å ta vare på. Bevis kan også være faktaopplysninger rundt det som har skjedd som hvor du var, hvordan noen så ut, om det var vitner til det som skjedde eller andre detaljer rundt hendelsen.

"Husk: Ikke dusj. Ta vare på undertøy og klær. Ta vare på SMS-er og meldinger på sosiale medier."

https://www.politiet.no/rad/voldtekt-og-seksuelle-overgrep/utsatt-for-voldtekt-eller-seksuelt-overgrep/

Hvorfor er bevis viktig?

I saker som handler om seksuell trakassering og overgrep er bevis viktig for å støtte opp om det du forklarer har skjedd. Det vil styrke det du forteller om hendelsen, og gi mindre rom for tvil om hva som har skjedd.

Hvordan sikrer jeg bevis?

Det viktigste du kan gjøre om du er i en akutt situasjon hvor du har vært utsatt for et overgrep er å søke hjelp hos legevakta og politiet. De vil hjelpe deg med å sikre bevis og vet best hvordan man kan samle bevis uten at de ødelegges. Likevel, når en situasjon er akutt, er det viktig at du også hindrer at bevis går tapt. Spesielt om du velger å ikke kontakte politiet. Om du nylig har vært utsatt for et overgrep kan det være lurt å :

  • Ta bilde av eller noter ned adresse og/eller navnet på døra
  • Ta vare på telefonnummer eller andre kontaktdetaljer
  • Ta vare på chat-meldinger, sms, e-post, og lignende
  • Ta bilde av kjøretøy eller skrive ned biltype/farge og registreringsnummer
  • Ta bilde av skader du har fått eller på stedet du er
  • Noter ned tidspunkt og dato
  • Noter ned spesielle kjennetegn ved den som har skadet deg
  • Noter ned alt som du husker av hendelsen, av ting som ble sagt og gjort

Ta vare på alt du noterer ned og tar bilde av, og overlever dette til politiet når du får mulighet. Dette kan også overleveres som bevis i en eventuell varslingssamtale.

Fysiske bevis i form av biologiske spor er viktig i saker som omhandler fysiske overgrep og voldtekt. Overgrepsmottaket på legevakten vil hjelpe deg med å sikre alle spor og ta vare på de i tilfelle du ønsker å anmelde. Det er derfor viktig å prøve å unngå å dusje, og ikke ta av seg eller kaste klær. De anbefaler også at du ikke spiser, drikker eller pusser tenner før du kommer til legevakta.

Om du velger å si fra med en gang til politiet kan de undersøke nøye der hendelsen skjedde. De vil da også kunne sikre fysiske og biologiske spor som kan være gode bevis i en videre etterforskning.

Skjermbilde 2019 08 20 kl 19 56 19

Bevis i en varslingssak

Bevis kan i en varslingssak kan være en god støtte for å bekrefte det du forteller. En organisasjon vil ikke selv etterforske en sak, men dokumentasjon på hva som har skjedd vil kunne brukes i vurderingen av saken. Om du har bilder, film, meldinger, chat, bevis fra lege eller politi som bekrefter det som har skjedd bør dette overleveres enten under varslingssamtalen eller rett i etterkant. Alle bevis vil legges ved referatet som dokumentasjon til varselet.

Vil du lese mer om bevis? Her er flere gode artikler om tema fra overgrep.no!