De fleste organisasjoner har et overordnede mål eller verdi om å være trygg organisasjon for sine medlemmer. Men det er ikke alltid like lett å se hvordan det kan oppnås i praksis. Vi har laget en liste med forslag til viktige resultatmål for å bygge en trygg organisasjon og kultur.

Resultatmål

 1. Vi har en sårbarhetsanalyse av våre aktiviteter og har laget en oversikt over hvilke risiki det er viktig at vi er klar over
 2. Vi har en oversikt over hvilke tiltak som det er viktig at vi gjennomfører basert på en sårbarhetsanalyse
 3. Vi har en klar rapporteringsstruktur i tilfelle varsling og kriser, og en klar fordeling av ansvar og beslutningsmyndighet for sakshåndtering av varsler
 4. Vi har et eget varslingsutvalg eller beredskapsgruppe som har tilegnet seg kompetanse om varsling og som kan settes sammen dersom en krise oppstår
 5. Vi har etiske retningslinjer for organisasjonen som alle tillitsvalgte signerer, og klare reaksjoner om retningslinjene brytes nedfelt i retningslinjen eller i vedtektene våre
 6. Vi har retningslinjer for varsling og sakshåndtering, og en egen varslingsplakat/ instruks for alle medlemmer
 7. Vi har en god beredskapsplan, og plan for beredskapsgruppe til alle arrangementer
 8. Vi er bevisst på å finne ansvarlige, tillitsfulle og trygge tillitsvalgte og ledere i organisasjonen. Vi har en intervjumal og sjekker tidligere referanser for å vurdere om de passer til rollen
 9. Vi krever inn politiattest for alle som har et ansvar for barn og unge
 10. Vi har laget et opplæringsdokument for alle ledere og har lederopplæring i grenser, lederrollen, retningslinjer, beredskap og varsling.
 11. Vi har kursing for alle medlemmer i integritet og grenser, etikk, trygg kultur, og hvordan varsle
 12. Vi har forankret våre retningslinjer og rutiner i sentralstyret og/eller landsstyret og fattet nødvendige vedtak
 13. Vi har en trivselsundersøkelse som gjennomføres hvert år som gir tilbakemeldinger om forbedringer og fallgruver fra våre medlemmer, og gir grunnlag for nye tiltak.
 14. Vi har laget årshjul som viser klart hvilke aktiviteter vi skal gjennomføre og når de skal gjennomføres.

Hva er ønsket situasjon for din organisasjon?

Listen over er kun veiledende og det er viktig at du tilpasser hvilke mål dere setter til din organisasjon. Det kan også hende at det dukker opp nye mål som del av en sårbarhetsanalyse for organisasjonen som bør legges til. Listen bør oppsummere hva som er de viktigste målene som må oppfylles for å oppnå en ønsket situasjon for din organisasjon.