Vold er ikke bare slag og spark, men kan komme i mange ulike former og alvorlighetsgrader. I denne artikkelen vil du få mer informasjon om hva vold er og hva du kan gjøre dersom du er utsatt for vold fra en i nær relasjon, eller kjenner noen som er utsatt.

Per Isdal definerer i sin bok vold som:

enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil.”

(Isdal, Smittet av volden, 2000)

Ofte tenker man først og fremst på vold som fysisk vold, som slag, spark, lugging osv. Vold kan være så mye mer enn dette, og være skadelig på mange forskjellige måter. Alle formene for vold er alvorlige, og man skal aldri trenge å finne seg i noen former for vold.

Mange er utsatt for en kombinasjon av de ulike formene for vold samtidig. Andre former for vold kan være:

Psykisk vold: Psykisk vold er når ord og aggressiv adferd brukes for å presse deg og begrense livet ditt. Du kan føle deg redd, maktesløs og verdiløs. Psykisk vold kan også være trusler fra den du er sammen med om å skade seg selv dersom du gjør det slutt, eller ikke gjør som hen sier. Det kan også være hvis den du er sammen med alltid skal vite hvor du er og hvem du er sammen med, og kontrollerer deg ved å ringe masse og bli sint hvis du ikke tar telefonen.

Latent vold: Når du føler deg utrygg fordi du er redd for å bli utsatt for vold, fordi du har opplevd det tidligere, eller fått trusler om det. Når du tilpasser deg og din væremåte for å unngå å provosere eller opprøre en annen så den tyr til vold.

Seksuell vold: Seksuell vold er alle typer trakassering og overgrep som har med sex å gjøre, eller som retter seg mot din seksualitet. Det er når noen gjør eller sier noe seksuelt mot deg eller til deg uten at du vil. Det være alt fra klåing og tafsing, til voldtekt. Hvor grensen går er individuelt og handler om din egen opplevelse av å føle deg utnyttet og når du ikke lenger gjør noe frivillig.

Digital vold: Digital vold kan være hvis noen truer, kontrollerer og overvåker og/eller trakasserer deg ved hjelp av sosiale medier eller telefonen. Å ta bilde/nudes av noen uten samtykke og spre det på internett er også digital vold. Digital vold er mer vanlig hos unge enn hos eldre.

Samtykke 01

Faresignaler

Det er ikke alltid så lett å se selv at man er i et usunt forhold. Den negative utviklingen i forholdet skjer ofte gradvis og ens egne grenser for hva man synes er greit flyttes sakte, men sikkert. Men merker du at du trekker deg tilbake fra venner, og tar veldig mye hensyn til hva den du er sammen med synes, og velger å ikke gjøre noe du egentlig har lyst til fordi hen kanskje blir sint, er dette tegn på at relasjonen kanskje ikke er helt bra.

Test om relasjonen din er usunn på ungerelasjoner.no

Hva gjør jeg hvis jeg er i et usunt forhold eller blir utsatt for vold?

Hvis du har en kjæreste som er voldelig, truer deg eller på annen måte prøver å styre og kontrollerer deg, er det viktig at du prater med noen om det så du kan få hjelp.

I et forhold skal man ikke gå rundt og være redd for den man er sammen med, eller føle at man må være forsiktig for ikke å terge han, hen, de eller henne.

Mange synes det kan være vanskelig å snakke om det hvis de blir utsatt for vold av kjæresten sin, men det viktig at du forteller noen om det du opplever. Snakk med noen du er trygg på og stoler på, som en venn, foreldre eller læreren din.

Hvordan får jeg hjelp?

Unge relasjoner er en nasjonal chattelinje for unge personer mellom 16- 25 år som er i usunne relasjoner, har vært eller er utsatt for vold. På chatten kan man få støtte, råd og veiledning i tillegg til at man kan lese seg opp på tematikken på nettsiden.

Lokale krisesentre skal ha en avtale med alle kommuner i Norge. Her kan alle voldsutsatte som er over 18 år få et tilbud uavhengig av kjønn, legning, etnisitet eller funksjonsnivå. Krisesenteret kan gi beskyttelse dersom man trenger et trygt sted å bo. I tillegg tilbyr de samtaler og rådgivning uten at man trenger å bo på senteret, eller være i en akutt situasjon. Krisesenteret er alltid gratis, og lavterskel, og de ansatte her har taushetsplikt. Et krisesenter kan være et godt sted å henvende seg dersom man har vært, eller er utsatt for vold. Du kan oppsøke krisesenteret direkte selv, og trenger ikke henvisning. Man kan også ha med seg en støtteperson dersom det føles tryggere.

Alarmtelefonen for barn og unge er åpen fra 15.00 til 08.00 hver ukedag og hele døgnet i helgene. Du kan ringe gratis og anonymt til på 116 111 (fra utlandet kan du ringe +47 95 41 17 55).

Hvis du er i en akutt farlig situasjon og er redd for eget liv og helse er det alltid klokt å ringe 112.

Hvordan kan jeg hjelpe noen som er utsatt for vold?

Dersom du er bekymret for en venn eller noen du tror kan være utsatt for vold er det alltid fint å drøfte bekymringen sin med noen andre. Du kan kontakte krisesenter og be om rådgivning, eller for eksempel Unge relasjoner. Ofte kan det være fint for en som er utsatt for vold å vite at noen ser og er bekymret. Så spør hvordan personen har det! Sett ord på det du ser. “Jeg synes det ser ut som du ikke har det så bra for tiden. Stemmer det?” Dersom det er en venn, kan du tilby å hjelpe til med å kontakte hjelpeapparatet.

Vil du lese mer om vold i kjæresterelasjoner? Sjekk ut ungerelasjoner.no!
Varsle LNU trygg

Teksten er skrevet av Trine Straume Fjeldmann og Ingvild Hold Fjær fra Oslo krisesenter / Unge Relasjoner.