Hva er seksuelle overgrep?

Seksuelle overgrep er situasjoner der en person gjør noe seksuelt med en annen som hen ikke samtykker til, ikke er moden for, eller ikke forstår. Den som utsettes for et seksuelt overgrep kan lures, presses eller trues til å utføre handlinger sammen med andre, se på andre som utfører handlinger eller gjøre handlinger på seg selv mens andre ser på. Overgrep kan hende alle uansett alder og kjønn.

Det er et seksuelt overgrep uansett hvilken relasjon det er mellom den som utfører og den som blir utsatt for overgrepet, og uansett om man er edru, beruset, våken eller sover. Det er alltid den som gjør et seksuelt overgrep som har ansvaret, selv om den som utsettes for overgrepet ikke har protestert eller motsatt seg det som har skjedd.

Hva er et seksuallovbrudd?

I kapittel 26 i straffeloven står det hva som defineres som seksuelle overgrep, seksuallovbrudd, i Norge. Seksuelle overgrep deles hovedsakelig i tre typer lovbrudd; voldtekt, uønsket seksuelle handlinger og seksuelt krenkende adferd.

Seksuelt krenkende adferd er å tråkke over andres personlig grenser ved å oppføre seg seksuelt uanstendig. Å krenke andres grenser betyr å gjøre handlinger som en person ikke ønsker å se eller oppleve, eller at handlingene skjer i det offentlige rom. Eksempler på krenkende oppførsel er å kysse noen mot sin vilje, å blotte seg ved å vise kjønnsorganer, sende nudes, porno eller annet seksuelt innhold via sosiale medier, eller hetse gjennom seksuelle ord og utrop. Internett og sosiale medier regnes også som offentlige rom.

Uønskede seksuelle handlinger er å fysisk ta på en annen seksuelt uten at en person ønsker det. Eksempler er å bli befølt på puppene eller rumpa, å bli tatt på kjønnsorganet utenpå eller innenfor klærne, og å bli kysset med tunge uten å ønske det.

Voldtekt er handlinger som slikking, suging, masturbasjon, samleielignende berøring, eller samleie mot en person sin vilje eller uten samtykke. Voldtekt inkluderer om noen fører en gjenstand eller fingre inn i vagina eller rumpa. Voldtekt kan gjennomføres ved bruk av makt, tvang, trusler eller vold, eller at personen sover, er full eller bevisstløs. Det er også voldtekt om en person blir tvunget til handlinger med seg selv eller med andre.

Hvordan vurderer jeg om saken skal anmeldes?

Et seksuallovbrudd bør alltid meldes til politiet. Imidlertid bør en anmeldelse gjøres i samråd med personen som har opplevd lovbruddet. Det er to grunner til dette;

Den første grunnen er at det kan være en tung prosess å gå gjennom en etterforskning og rettsak, og det kan for personen det gjelder være viktig å selv få bestemme om en anmeldelse er riktig. Det kan også oppleves som nok en krenkelse om beslutningen om å anmelde blir tatt i fra personen som har opplevd overgrepet.

Den andre grunnen er knyttet til at en etterforskning sjeldent vil føre fram om personen som har opplevd overgrepet ikke ønsker å snakke med politiet. I de tilfeller hvor lovbruddet er grovt og/eller man er redd for gjentagelse kan organisasjonen beslutte å anmelde selv om personen selv ikke ønsker dette. Det vil gi politiet muligheten til både etterforske saken, og gi beskyttelse til den som har opplevd overgrepet. Det vil også gi politiet mulighet til å kartlegge personer som begår gjentatte seksuallovbrudd. Imidlertid vil mangel på vitneutsagn fra den som har opplevd lovbruddet gjøre at saken i nesten alle tilfeller umiddelbart henlegges.

Mange som utsettes for et overgrep har en umiddelbar reaksjon om at de ikke ønsker at andre skal få vite om det som har skjedd. Det kan også være et sterkt ønske om å ikke snakke med andre som personen ikke har møtt eller har tillit til. I de tilfeller hvor en person ikke ønsker å anmelde er vårt råd å sikre mest mulig bevis og så la saken stå litt i bero. Fortell om muligheten til å snakke med en bistandsadvokat for å høre mer om hva det vil si å anmelde. Dette kan gi trygghet og større forståelse for hva en anmeldelse betyr. Følg så saken opp med en ny samtale for å høre om personen har skiftet mening eller ønsker støtte for å anmelde. Erfaring viser at det ofte kan ta tid før en person tar motet til seg og ønsker å anmelde. Fokus bør være på å gi trygghet og vise tålmodighet.

Hvordan anmelder jeg et seksuallovbrudd?

Når du skal anmelde et seksuelt overgrep må du møte opp på din lokale politistasjon. Du kan ta kontakt på forhånd for å avtale tid. Dere kan også møte opp uten å avtale tid på forhånd i ordinær åpningstid. Du kan også ta kontakt med støttesenter for kriminalutsatte på 800 40 008 som hjelper dere med å anmelde og kan gi råd og støtte fra start til slutt av prosessen. Tilby personen å være med på politistasjonen for å gi støtte og trygghet.

Se film om hvordan du møtes hos politiet