Interaktive guider til hvordan utforme retningslinjer og rutiner er fortsatt under utforming. Denne delen av LNU Trygg vil være ferdig innen november 2019.