Hva er seksuell trakassering?

I følge loven om likestilling og forbud mot diskriminering, kan seksuell trakassering defineres på følgende måte:

"Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom."

Denne definisjonen forteller oss flere viktige ting.

For det første sier den at seksuell trakassering er ubehagelig seksuell oppmerksomhet. Det vil si alle former for ubehagelig oppmerksomhet som retter seg mot seksualiteten din, kroppen din eller kjønnet ditt.

Så dersom noen kommenterer eller tar på kroppen din uten at du vil det, er det seksuell trakassering. Det samme gjelder om noen kaller deg «jævla homo» eller «jævla lesbe» eller feilkjønner deg med vilje fordi du er trans. Slut shaming eller å kalle noen «prippen» er også seksuell trakassering.

Dersom noen kommenterer eller tar på kroppen din uten at du vil det, er det seksuell trakassering.

For det andre legger definisjonen vekt på at seksuell trakassering er uønsket oppmerksomhet. Det betyr at det er deg som mottar oppmerksomheten som avgjør om det er trakassering eller ikke.

Hvis noen sier at du har fin rumpe i buksa du har på deg og du synes det er et hyggelig kompliment – da er det ikke trakassering. Om du derimot synes det er ekkelt at noen kommenterer rumpa di og ikke ønsker den typen oppmerksomhet – da er det seksuell trakassering. Det er bare du som kan bestemme hvor grensene dine går, hva som er ønsket oppmerksomhet og hva som er uønsket.

Det er deg som mottar oppmerksomheten som avgjør om det er trakassering eller ikke.

For det tredje sier definisjonen at trakassering er seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være ubehagelig. Hvordan kommentaren eller handlingen virker er like viktig som intensjonen bak.

Det betyr at selv om hen som kommenterer rumpa di ikke mente å være kjip, var det likevel seksuell trakassering fordi det opplevdes krenkende og plagsomt for deg.

Det finnes mange former for seksuell trakassering

Seksuell trakassering kan foregå på ulike måter. Du kan bli trakassert ved at noen sier noe til deg (verbal). For eksempel om noen bruker «homo», «hore» eller «bitch» som skjellsord.

Seksuell trakassering kan også skje gjennom blikk og kroppsspråk (ikke-verbalt). Eksempler på det er noen plystrer på deg eller om noen gjør runkebevegelser i lufta mot deg. At noen viser deg porno eller sender deg nudes uten at du vil det er også ikke-verbal trakassering.

Du kan i tillegg bli trakassert ved at noen tar på deg, eller tvinger deg til å ta på deg selv eller andre (fysisk). Det kan for eksempel være at noen klår deg på rumpa og puppene eller gir deg massasje uten at du vil det. Overgrep kan regnes som de mest alvorlige formene for fysisk seksuell trakassering. Ofte skiller vi mellom overgrep og seksuell trakassering i dagligtalen, fordi overgrep er såpass alvorlig sammenlignet med andre former for trakassering.

Seksuell trakassering eller ikke?

Spørsmål 01

av 6

En venn av deg, som du sitter i styret med, sier at du ser sykt bra ut i dag, og du synes det var hyggelig sagt

Hva er ulovlig og straffbart?

Mange former for seksuell trakassering, som for eksempel blotting, sending av nudes uten samtykke, seksuelle krenkelser og overgrep, er straffbare. Det betyr at du kan anmelde det som har skjedd til politiet og den som har begått handlingen kan bli dømt og straffes. Hva som faller under hvilke paragrafer i loven kan du lese om på overgrep.no.

Usikker på om det du har opplevd er et overgrep og hvordan du kan anmelde det?

Andre former for seksuell trakassering er ikke straffbare på samme måte. Det er ikke greit eller tillatt av den grunn. Organisasjoner bestemmer selv hvilke regler som gjelder for deres medlemmer og aktiviteter, og bør forby alle former for seksuell trakassering

Det er dessuten ikke bare formen og om den er straffbar eller ikke som avgjør hvor alvorlig og krenkende trakasseringen er. Hvor ofte du blir trakassert og av hvem, kan også påvirke alvorlighetsgraden. Om hen som trakasserer deg for eksempel er tillitsvalgt i organisasjonen din eller er sjefen din på jobb, vil det kunne gjøre at trakasseringen er mer ubehagelig og alvorlig.

Hva gjør jeg dersom jeg eller andre opplever å bli trakassert?

Om du eller noen du kjenner har opplevd seksuell trakassering er det viktig at du sier ifra til noen du stoler på som kan hjelpe deg. Du bør si ifra uansett hva slags type trakassering det er snakk om og hvor alvorlig du tenker den er.

Dersom du ble trakassert av noen i organisasjonen din eller i tilknytning til organisasjonen, bør du melde ifra til en leder. Du kan lese om hvordan du varsler her. Organisasjonen din skal ta varselet ditt på alvor og håndtere saken på en god og ryddig måte.

Les mer om hvordan du kan varsle om det som har skjedd

Skjedde trakasseringen på skolen bør du si ifra til en lærer eller helsesykepleier og skjedde det på arbeidsplassen din varsler du til en tillitsvalgt, verneombudet eller sjefen. Når det kommer til saker om trakassering på jobb kan du også få hjelp av Likestillings- og diskrimineringsombudet.