Tilbake
Øvelse

Vil du ha en kopp te?

15-25 min Tema: Grenser Målgruppe: Medlemmer, Tillitsvalgte

Om aktiviteten

I denne øvelsen skal deltagerne by hverandre på en kopp te. Gjennom dette enkle rollespillet reflekterer deltagerne over hvordan vi sier «ja», «nei» og «kanskje» når vi blir spurt om noe - og hvordan man burde respondere på disse svarene. Målet med øvelsen er at deltagerne forstår hva samtykke er og at samtykke kan gis på mange ulike måter. Samtidig skal de lære at man også kan si «nei» på mange måter og at et «kanskje» ikke er et samtykke. Du behøver ikke noe spesielt utstyr for å gjennomføre øvelsen.

Slik gjennomfører du øvelsen

 1. Del deltagerne inn i par
 2. I parene skal de bytte på å spørre hverandre om den andre vil ha en kopp te. Oppgaven er å hver gang de blir spurt svare på en ny måte (det vil si med andre ord/type kroppsspråk osv)

  I første runde ber du deltagerne bytte på å spørre hverandre om de vil ha en kopp te. Hver gang man blir spurt skal man svare avkreftende på ulike måter:
  B: Vil du ha en kopp te?
  A: nei/helst ikke/rister på hodet/jeg vil ha kaffe/liker ikke te osv.
 3. Gi deltagerne omlag ett minutt eller to til å gjennomføre øvelsen. Deretter oppsummerer dere i plenum:
  Hvordan kan man svare avkreftende/negativt på ulike måter? Be deltagerne komme med de ulike måtene å svare negativt på de kom fram til under øvelsen.
 4. Gå så videre til andre runde. Nå ber du deltagerne bytte på å spørre hverandre om de vil ha en kopp te på nytt, men denne gangen skal de svare kanskje på ulike måter, det vil si hverken bekreftende eller avkreftende. Hver gang man blir spurt skal man svare kanskje på ulike måter:
  B: Vil du ha en kopp te?
  A: kanskje/vet ikke/mulig jeg vil ha det seinere/trekke på skuldrende osv.
 5. Gi deltagerne omlag ett minutt eller to til å gjennomføre øvelsen. Deretter oppsummerer dere i plenum:
  Hvordan kan man svare kanskje på ulike måter? Be deltagerne vise fram de ulike måtene å svare kanskje på som de kom fram til under øvelsen.
 6. Gå deretter videre til tredje og siste runde. Nå ber du deltagerne bytte på å spørre hverandre om de vil ha en kopp te på nytt, men denne gangen skal de svare bekreftende på ulike måter. Hver gang man blir spurt skal man positivt kanskje på ulike måter:
  B: Vil du ha en kopp te?
  A: ja/gjerne/det hadde vært digg/ tommel opp osv.
 7. Gi deltagerne omlag ett minutt eller to til å gjennomføre øvelsen. Deretter oppsummerer dere i plenum:
  Hvordan kan man svare bekreftende på ulike måter? Be deltagerne vise fram de ulike måtene å svare positivt på som de kom fram til under øvelsen.
 8. Etter at dere har gjennomført de tre rundene og oppsummert dem sammen, leder du en oppsummerende diskusjon i plenum. I denne diskusjonen fletter du inn:

  Hvordan burde man respondere på de ulike typene svar tenker dere? (rød, grønn gul)?
  - På grønn skjenker man i te, gul avventer man (men presser ikke den andre personen!) og på rødt lar man være

  Hvilken av de typen svar dere måtte finne på nå mener dere at regnes som samtykke?
  - Åpenbart ikke de røde, og ikke de gule heller.
  - I realiteten kun de grønne svarene – der dere aktivt bekreftet «ja»

  Og hvordan burde man respondere om noen ombestemmer seg og ikke vil ha te allikevel?
  - La være – da gir du jo ikke personen te. Selv om du har du laget teen, tvinger du hen ikke til å drikke

  Kan det vi snakker om nå overføres til flørting og sex, tenker dere? Hvordan kan man for eksempel samtykke til sex?
  - På mange av de samme måtene som dere har kommet med eksempler nå på å si ja til te
  - Man kan samtykke på mange måter – men et samtykke må være en «grønn» respons
 9. Be deltagerne om å diskutere to og to hva man kan man gjøre om man er usikker på om den andre samtykker og ikke forstår de signalene de sender ut. Deretter oppsummerer dere i plenum
  - Spørre. Tydeliggjør at dette ikke må gjøres kleint, det kan absolutt gjøres på en mer sexy måte)
  - Når man spør er det viktig å ikke presse
  - Roe ned og avvente
 10. Til sist kan du oppsummere hele øvelsen (særlig om ikke alt har kommet klart nok fram i plenumsdiskusjonen)

Punkter til oppsummering

 • Samtykke kan gis på mange ulike måter! Men bare klart positive svar er samtykke
 • Samtykke er nødvendig – hvis ikke er det snakk om grenseoverskridelse adferd, enten vi snakker om te, å påtvinge noen organisatoriske oppgaver eller sex
 • Samtykke gis ikke én gang og gjelder for alltid, men må gis på nytt og på nytt hele tiden, hvis ikke stopper man
 • Det er lov å ombestemme seg!
 • Om du er usikker: spør!

Lære mer om tema?