Tilbake
Case

Ugrei opplevelse på fest

15-25 min Tema: Varsle Målgruppe: Tillitsvalgte

Om casen

I denne casen opplever du som fylkesstyremedlem en ubehagelig hendelse på en fest. En av vennene dine blir kalt "jævla prippen" av nestlederen i fylkeslaget foran alle. Du må vurdere om du skal varsle situasjonen videre og om det at dere drakk alkohol på festen eventuelt kan hindre deg i å varsle. Casen passer godt for tillitsvalgte i fylkeslag og lignende.

Casen med diskusjonsspørsmål

Du er 17 år og sitter i et fylkesstyret i din organisasjon. I organisasjonen har dere nulltoleranse for alkohol, men dere i fylkeslaget fester og drikker ofte sammen i helgene på fritiden.

På en slik fest, hvor mange av de aktive medlemmene i fylkeslaget er tilstede, skjer det noe du opplever som ubehagelig og som du ikke vet helt hvordan du skal håndtere. En god venn av deg, som er aktivt medlem men ikke sitter i styret, har lenge hatt et godt øye til nestlederen i fylkeslaget. Du vet at de har snakket en del på snap og flørtet, men de er ikke sammen. Nestlederen er 18 år og vennen din er 17 år. Nå sitter de to sammen i en sofa og prater. Du hører at nestlederen spør vennen din om hen vil bli med hjem til ham. Vennen din svarer at hen helst vil bli på festen og ikke har lyst til å bli med akkurat nå. Da sier nestlederen «Ah, du er så jævla prippen, det her gidder jeg ikke lengre!», reiser seg og går. Vennen din blir veldig lei seg og scenen skaper rar stemning på festen.

Hva burde du gjøre nå?

 • Tenker du at denne hendelsen er relevant å si ifra om til
  noen i din organisasjon, når den på mange måter fant sted
  utenfor organisasjonen?
 • Om du ønsker å varsle til noen i organisasjonen: Vil det at du og flere andre under atten drakk kunne hindre deg i å varsle?
 • Om du skal varsle: Hvordan kan det gjøres samtidig som du på best mulig måte ivaretar de involverte partene?

Punkter som bør komme fram under oppsummering

Om hva situasjonen er og om den burde varsles:

 • I denne situasjonen framstår det som at vennen din blir seksuelt trakassert (uønsket seksuell oppmerksomhet som virker krenkende) av nestlederen i fylkeslaget. Du vet ikke om denne oppførselen er gjentagende (som vil gjøre det mer alvorlig) eller ikke.
 • Det er uansett ugrei oppførsel fra nestleder rettet mot et medlem. Dette burde meldes ifra om og bli en sak i organisasjonen.
 • Hvordan nestlederen oppfører seg påvirker organisasjonskulturen i laget. Her virker det ikke som om nestlederen er bevisst sin rolle og forstår hvor mye uformell makt han har, også «utenfor» organisasjonen. Nå framstår han som et dårlig forbilde.
 • Det varierer fra organisasjon til organisasjon hva retningslinjene omfatter, enkelte nevner kun forbud mot trakassering og overgrep på arrangementer i organisasjonens regi, mens andre forbyr alle medlemmer av organisasjonen å utføre grenseoverskridende adferd. LNU anbefaler at retningslinjene er så omfattende som mulig, slik at dere kan ta tak i situasjoner som denne.

Om alkohol:

 • At dere drakk selv om det ikke er lov burde ikke hindre deg i å melde ifra.
 • Det viktigste her er å ivareta vennen din og sørge for god organisasjonskultur.
 • Samtidig er dette lurt å diskutere, fordi det realistisk sett kan hindre en syttenåring fra å melde ifra. Det er viktig å sende et klart signal om at det er verre å ikke melde ifra om slike hendelser enn å drikke som mindreårig.

Om å melde ifra:

 • Du kan vurdere å melde ifra til fylkesleder, slik at hen kan ta tak i saken. Kanskje kan dere løse dette i fylkeslaget. Samtidig virker det hensiktsmessig å også involvere noen fra sentralt som kan hjelpe dere å håndtere dette, for eksempel generalsekretær. Det er mulig at retningslinjene i din organisasjon krever at du varsler dette til generalsekretær.
 • I alle fall må du passe på slik at du ikke bidrar til ryktespredning.
 • Du kan vurdere om du skal ta det opp dette med vennen din først og fortelle at du er forpliktet til å melde ifra og kommer til å gjøre det. Hen kan lett føle seg umyndiggjort og forbigått dersom du varsler uten å involvere hen. Det er samtidig viktig at du ikke lar deg overtale av vennen din til å ikke melde ifra. Det er din plikt å si ifra.

Hva skal du ikke gjøre her, kort oppsummert:

 • Anse dette som en ikke-sak for din organisasjon
 • Forsøke å løse situasjonen alene

Lære mer om tema?