Tilbake
Øvelse

Trafikklys

5-10 min Tema: Grenser Målgruppe: Medlemmer, Under 12 år

Om aktiviteten

I denne øvelsen blir samtykke forklart med en trafikklysmetafor. De samme reglene gjelder for samtykke som i trafikken: Grønt betyr kjør, rødt bety stopp og gult betyr vent. Målet med øvelsen er at deltagerne gjennom trafikklysmetaforen får en forståelse for hva samtykke er og at det kun er grønt som betyr «kjør på». Deltagerne får dessuten diskutert hvordan man burde reagere på ulike signaler og hva man kan gjøre dersom man er usikker. Øvelsen er ment å ta i plenum. Dersom du har en stille gruppe er det mulig å gjøre litt om og be deltagerne diskutere to og to eller i små grupper før du løfter diskusjonen opp i plenum. Dette er en enkel øvelse som du kan bruke som del av et kurs eller som en aktivitet for seg. Du behøver ikke noe utstyr til øvelsen, men det kan være en fordel å ha et bilde av et trafikklys du viser fram eller tegner opp. Øvelsen kan gjennomføres med både større og mindre grupper.

Gjennomføring av øvelsen

 1. Øvelsen er ment å ta i plenum. Dersom du har en veldig stille gruppe er det mulig å gjøre litt om og be deltagerne diskutere noen av diskusjonspunktene to og to eller i større grupper før du løfter diskusjonen opp i plenum.
 2. Du begynner med å vise fram et trafikklys på power point eller tegner et på tavla
 3. Så leder du en samtale i plenum hvor du begynner med å forklare at når noen spør oss om noe eller vil ha noe fra oss, så kan vi grovt sett tenke oss at vi kan dele mulige svar inn i tre kategorier: røde (avkreftende), gule (usikre) og grønne (bekreftende)
 4. Start med å gi et eksempel hvor du spør en tilfeldig deltager om noe, for eksempel «Vil du være med i arbeidsgruppa vår og organisere en stor konferanse?» og deretter klassifiserer svaret du får ut fra om det er «rødt», «gult» eller «grønt»
  • For eks:
   Deg: «Vil du være med i arbeidsgruppa vår og organisere en stor konferanse?»
   Deltager: «Det har jeg veldig lyst til!»
   Deg: «Dette svaret kan vi definere som grønt. Nå svarte du: «Det har jeg veldig lyst til!», du kunne like gjerne sagt «Ja» eller «Gjerne!». Alle disse svarene er positive og bekreftende svar som vi kan klassifisere som grønne.».
 5. Deretter gir du motsatt eksempel ved å be deltageren om å svare det motsatte av det hen svarte i stad.
 6. Når deltageren har svart motsatt sier du for eksempel: «Nå når jeg spurte deg igjen nå, så svarte du jo «det gidder jeg ikke», du kunne like gjerne sagt «Nei» eller «Jeg vil ikke», som alle er avkreftende og røde svar».
 7. Deretter får du fram et gult svar (om det ikke allerede har kommet fram). Forklar deltagerne at vi nå har hørt både et positivt og et negativt svar, et rødt og et grønt, men det finnes jo også noe imellom. Enkelte ganger svarer man mer noe i nærheten av kanskje.
 8. Få gjerne fram et slikt svar ved å spørre en deltager om hva hen svarer dersom du ber hen skrive et langt referat fra denne dagen, selv om hen egentlig ikke har lyst.
 9. Forklar deretter at slike svar, som «Nja», «kanskje», «vet ikke» osv. kategoriserer vi som gule svar.
 10. Nå skal du spørre deltagerne hvilke av disse tre kategoriene med svar de mener at kan regnes som samtykke. Her får du fram at de røde åpenbart ikke er samtykke og det er heller ikke de gule, kun de grønne og bekreftende svarene kan regnes som aktive samtykker.
  • Som hjelp i diskusjonen kan du trekke fram at dersom man for eksempel sier «nja» til å skrive et referat, så har man ofte egentlig ikke lyst – og man sier jo faktisk ikke heller ja
 11. Etter dette leder du diskusjonen over på hvordan man responderer på de ulike typene svar. Spør deltagerne hva de tenker og oppsummer med at akkurat som i trafikken betyr grønt kjør på, gult vent og rødt stopp
 12. Deretter spør du deltagerne hva man kan gjøre dersom man er usikre på svaret og ikke klarer å forstå om man har fått et rødt, grønt eller gult svar. Her skal du få fram at det er viktig å spørre, og at det finnes mange måter å spørre på.

Punkter til oppsummering

 • Dette er på en måte samtykke på en-to-tre, og det kan overføres til så mye: både flørting og sex og organisatoriske oppgaver
 • Det er kun grønne svar som er samtykke, og alle svarene kan gis på ulike måter, og dersom man er usikker skal man spørre
 • Og, husk: Det er alltid lov til å ombestemme seg.

Lære mere om tema?