Tilbake
Øvelse

Tegn en grense

10-15 min Tema: Grenser Målgruppe: Medlemmer, Under 12 år

Om aktiviteten

Under denne øvelsen får deltagerne i oppgave å tegne en grense. Deltagerne, som er delt inn i grupper, får utdelt tegneblyanter og ark og må så diskutere seg fram til hvordan de mener en grense ser ut. Deretter får de ulike gruppene vist fram sine tegninger og forklart hva de har tenkt. Målet med øvelsen er at deltagerne skal få en forståelse for hva en grense er. Du behøver ark og fargeblyanter for å gjennomføre øvelsen. Den kan gjennomføres med både større og mindre grupper.

Slik gjennomfører du øvelsen

  1. Del deltagerne inn i grupper på 3-4.
  2. Oppgaven nå er at de skal tegne «grense». De må diskutere på gruppa for å komme fram til hvordan de skal illustrere det, men det er lov å inkludere ulike ideer i en tegning dersom de er uenige.
  3. Gi deltagerne god tid til å diskutere og tegne. Når de er ferdige ber du dem vise fram tegningene sine og forklar hva de har tenkt (om du har en stor gruppe, velg ut noen grupper). La denne diskusjonen munne ut i at dere har en form for felles forståelse av hva en grense er og at det finnes ulike typer grenser, bak gjerne inn:
    1. Grenser er noe som forandrer seg, man har ulike grenser til ulik tid og med ulike personer
  4. Grenser er noe du selv definerer – bare du kan si hvor dine grenser går
  5. En grense handler om når noe går fra å være greit til å bli ugreit
  6. Vi har grenser for ulike ting, alt fra hva vi vil at noen skal si til oss, se på oss, gjøre med oss, ta på oss også videre

Lære mer om tema?