Tilbake
Øvelse

Ta et steg fram

15-25 min Tema: Grenser Målgruppe: Medlemmer, Tillitsvalgte

Om aktiviteten

I denne øvelsen skal deltagerne ta stilling til når grenser blir brutt. Du som leder øvelsen leser opp en historie delt inn i åtte deler. Etter hver del skal deltagerne avgjøre om grensene til hovedpersonen har blitt tråkket over eller ikke. Målet med øvelsen er at deltagerne får økt forståelse for hva grenser er og hvordan man kan bryte andres grenser. Gjennom øvelsen får de mulighet til å reflektere over og diskutere når noe en situasjon går fra flørt til trakassering. For å gjennomføre øvelsen behøver du plass til at deltagerne kan bevege seg rundt. Husk også å printe ut og lese gjennom historien på forhånd.

Slik gjennomfører du øvelsen

 1. Be deltagerne stille seg opp på en linje. Si at du skal lese en historie høyt som er i mange deler. Hver gang du stopper opp historien skal de ta et steg fram dersom de mener det som skjer er greit og at ingen grenser er brutt. Hvis de mener at det som skjer i historien er galt/ugreit og tenker at noen har brutt en grense, skal de stoppe opp.
 2. Ta en rask diskusjon i etter hver del av historien hvor du ber noen deltagere fortelle hvorfor de har valgt å stoppe opp eller å ta et steg videre. Slik får du i gang en diskusjon mellom deltagere som opplever historien på ulike måter. Gå deretter videre til å lese neste del av historien.
 3. Etter historiene er ferdig leder du en plenumsdiskusjon. Dere kan ta utgangspunkt i disse spørsmålene:
  1. Hva var det som skjedde i denne situasjonen?
 4. Gjorde Sara eller Markus noen feil? Burde de ha handlet annerledes på noen måte?
 5. Hva er en god måte å flørte på? Hva er en dårlig måte å flørte på?
 6. Satte Sara noen grenser? Hvordan responderte Markus på det? Er det lett å bli sint om man blir avvist?

Hvis dere har tid, kan dere diskutere: Måtte det gå sånn? Be deltagerne dikte opp en annen slutt på historien fra der Markus tar armen rundt Sara.

Punkter til oppsummering

 • Grenser er individuelle – det som oppleves som et overtramp for noen er kanskje helt greit for andre. Og det er helt ok. Poenget er at alle bestemmer hvor grensene går for en selv.
 • Det finnes mange ulike måter å sette grenser på – noe Sara også gjør gjennom historien. Hun viser for eksempel med kroppsspråket at hun er ukomfortabel
 • Kommunikasjon er veldig viktig når det kommer til grenser og flørting, det gjelder å tolke andres signaler (og det kan ofte være litt vanskelig). Om man er usikker er det lov til å spørre!

Lære mer om tema?