Tilbake
Øvelse

Statistikklinje

15-25 min Tema: Krenkelser Målgruppe: Medlemmer, Tillitsvalgte

Om aktiviteten

I denne øvelsen skal deltagerne gjette hvor stor andel av ungdom de tror har blitt utsatt for trakassering, krenkelser og voldtekt. Gjennom øvelsen lærer deltagerne hva som defineres som seksuell trakassering, seksuelle krenkelser og voldtekt. Målet med øvelsen er at deltagerne, i tillegg til å lære hva de ulike begrepene betyr, skal få en forståelse for hvor omfattende problemet er. Du behøver ikke noe utstyr for å gjennomføre øvelsen, men det er en fordel om du har god plass i rommet.

Gjennomføring av øvelsen

 1. Spør først hva deltagerne forbinder med begrepet seksuell trakassering. Fortell deretter at definisjonen av dette er «uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.” (I følge likestillingsloven)
 2. Gi gjerne eksempler som kan avhenge av kontekst og relasjonen til den som utøver seksuell trakassering;
  1. Eksempel 1 - helt ukjent person kaller deg søta, sjefen din lener seg over deg og kaller deg søta, en mann kl 3 om natten på vei hjem fra byen kaller deg søta.
  2. Eksempel 2 – trakassering er ikke første gang du spør, men gang to til ti. Eksempel spørre noen på date
  3. Eksempel 3 – hva er det vanligste skjellsordet blant unge og voksne? (Spør og få svar) Hore og homo er vanligst – både i skolegården og i kommentarfeltene. Dette representerer kjønnsmobbing og representerer også en del av seksuell trakassering rettet mot kjønn, kjønnsidentitet, seksualitet etc.
 3. Be deretter deltagerne stille seg en plass mellom null og hundre på hvor mange de tror har opplevd seksuell trakassering før de er 18/19 år?
  1. Vi har dessverre ikke gode tall på dette, men det vil nok komme mer forskning snart. Foreløpig har vi tall fra en undersøkelse i Sør Trøndelag i 2014 som sier at 63% av jentene og 62% guttene opplevd minst én form for ikke-fysisk seksuell trakassering.
  2. Dessuten sier tall fra studentbarometeret i 2018 at en av fire studenter opplever seksuell trakassering i løpet av studietiden
 4. Spør deretter hvor mange ungdommer deltagerne tror har opplevd å bli utsatt for en seksuell krenkelse før de er 18/19 år.
  1. Dette er i følge tall fra NOVAs undersøkelse «Ung vold». Tallene stammer fra en representativ undersøkelse blant skoleungdom.
  2. Forklar at seksuell krenkelse forstås her som ”Handlinger som bryter med de grenser som en har for å beskytte sin egen fysiske integritet”, det vil si alt fra å bli klådd på rompa mot ens vilje og til de mer alvorlige seksuelle overgrepene. Ungdommene i undersøkelsen ble bedt om å svare ja eller nei på om de hadde opplevd de ulike handlinger som faller innenfor denne kategorien.
  3. Fasit her er at 23 % av alle ungdommer har blitt utsatt for en seksuell krenkelse før fylte 18/19. Stor forskjell blant kjønnene 30 % blant jentene og 11 % blant guttene.
 5. Til sist spør du om hvor mange prosent av alle ungdommer deltagerne tror at har blitt utsatt for den mest alvorlige formen for seksuell krenkelse, nemlig en voldtekt.
  1. Forklar at voldtekt omfatter seksuell omgang uten samtykke i en relasjon av tillit eller tvang”. Dette er ikke bare penetrerende samleie, men også for eksempel å tvinge andre til å utføre seksuelle handlinger på seg selv eller putte ting inn i skjede eller analåpningen.
  2. NOVA har ikke bare spurt rett ut om ungdommene har opplevd en voldtekt, men også om de har blitt utsatt for alle de handlingene som juridisk faller innunder voldtektsbegrepet.
  3. Da ungdommene ble spurt om de hadde opplevd en voldtekt oppga 9 % av jentene og 2 % av guttene at de hadde det.
  4. Men med utgangspunkt i hva ungdommene svarte på de ulike handlingene som faller under voldtekstbegrepet juridisk sett regnet NOVA ut at 14 % av alle jenter og 3 % av alle gutter har blitt utsatt for en voldtekt før fylte 18/19

Punkter til oppsummering

 • 23% av unge har opplevd en seksuell krenkelse før fylte 18 år. (30% jenter og 11% gutter)
 • 14% av jenter og 3% av gutter (18 år) har opplevd handlinger som defineres som voldtekt
 • Mer enn halvparten av overgrep begås av jevnaldrende og de fleste blir utsatt for handlinger av en de kjenner
 • Denne statistikken viser hvor enormt omfattende seksuell trakassering, seksuelle krenkelser og overgrep er - alle kjenner noen som har opplevd det
 • Og det store flertallet av dem som utsettes er nettopp ungdom mellom omlag 13 og noen og tjue år, den samme gruppen som vi organiserer i våre barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Og derfor er det så viktig å jobbe for en trygg organisasjon

Lære mer om tema?