Tilbake
Øvelse

Si ifra sola

10-15 min Tema: Varsle Målgruppe: Under 12 år

Om aktiviteten

I denne øvelsen skal deltagerne tegne opp en sol hvor hver solstråle viser til noen de kan si ifra til dersom de eller andre opplever å bli utsatt for grenseoverskridende adferd. Etter å ha tegnet sola oppsummerer dere sammen at det er viktig å si ifra og hvem man kan si ifra til. I forkant må dere ha snakket om hva overgrep og grenser er. Det kan være lurt å gjennomføre grensekartøvelsen først, så kan dere ta utgangspunkt i disse kartene når dere tegner sola.

Gjennomføring av øvelsen

  1. Del ut ark og fargeblyanter til alle. Be barna om å tegne sol som ser ut som en gul sirkel med streker som er strålene ut.
  2. Så ber du dem om å skrive navnet på (eller tegne) en trygg voksen de kjenner som de kan si ifra til dersom de opplever grenseoverskridende adferd. Navnene skrives i enden av hver stråle. Om dere har gjennomført øvelsen med grensekart i forkant, ber du barna lete i grensekartet sitt etter trygge voksne som de kan føre inn i si ifra sola si.
  3. Ta en runde på hvilke trygge voksne barna har skrevet inn (det kan være mamma og pappa, en lærer, en trener, en tante eller hvem som helst). Om barna ikke har skrevet inn dere i organisasjonen, så sier du at de selvfølgelig gjerne må si ifra til dere voksne i organisasjonen om de opplever noe ekkelt.
    1. Dersom barna har skrevet opp andre barn kan du si at det er bra og lov å få hjelp til å si ifra om man opplever overgrep og grenseoverskridelser. Men at det er viktig at de også sier ifra til en voksen.
  4. Spør barna om det er noen andre man kan si ifra til om man opplever noe sånt? Her skal dere komme fram til at man kan si ifra til politiet, helsesykepleier, leger også videre.

Punkter til oppsummering

  • Det er viktig å si ifra dersom du selv opplever at noen går over grensene dine
  • Du bør også si ifra om du vet at noen andre opplever det
  • Når du sier ifra kan du si ifra til alle du har tegnet inn i si ifra sola di
  • Om du sier ifra og den voksne ikke hører godt etter, si ifra en gang til og gjerne til noen andre i sola
Innskanning

Lære mer om tema?