Tilbake
Case

Ryktet

15-25 min Tema: Varsle Målgruppe: Medlemmer

Om casen

I denne casen hører du som deltager et rykte om at en i den sentrale ledelsen har hatt "en greie med" et yngre medlem i organisasjonen. Du er usikker på om det er hold i ryktet og hva som egentlig har skjedd, men av det du får høre kommer det fram at det kan være snakk om grenseoverskridende adferd og kanskje til og med overgrep. Gjennom denne casen får deltagerne diskutert terskelen for å varsle og hva man bør gjøre dersom man mistenker at andre utsettes for grenseoverskridende adferd. Målet er at deltagerne skal forstå at de har plikt til å varsle videre, og at de ikke skal forsøke å håndtere slike saker selv. Casen passer spesielt godt for medlemmer uten verv og tillitsvalgte på lavere nivå.

Casen med diskusjonsspørsmål

Du er aktiv i en ungdomsorganisasjon, men har ingen tillitsverv. Under et helgearrangement i organisasjonen sitter du og fire andre deltagere rundt et bål og skravler på kveldstid. En av dem som sitter rundt bålet, Sofie, forteller at hun har hørt at Even i lokallaget «har hatt en greie med» en i den sentrale ledelsen i organisasjonen, men hun vet ikke hvem i ledelsen. Even er 15 år, snart 16, og var veldig aktiv før, men har i den siste tiden ikke møtt opp på så mange møter og arrangementer. Anders, en annen av dem som sitter rundt bålet, sier at han har hørt at det ikke var «en greie», men at Even opplevde det som ekkelt og ubehagelig. Sofie trekker på skuldrene og sier at det ikke er det hun hørte. Samtalen slutter der og dere går inn for å spise kveldsmat. Du kjenner ikke Even så godt og vet ikke hvem i ledelsen det kan dreie seg om.

Hva gjør du i denne situasjonen?

Punkter til diskusjon:

 • Skal du forsøke å finne ut noe mer om det som har skjedd?
 • Skal du si i fra til noen, og i så fall til hvem?
 • Hva er ditt ansvar i denne situasjonen og hvor går
  grensene for hva som er ditt ansvar?

Punkter som bør komme fram i oppsummering

 • Det er alltid riktig å varsle dersom man har en mistanke om at noen utsettes for grenseoverskridende adferd – og det har du i denne situasjonen.
  Du vet at det finnes et rykte og dessuten at Even har vært fraværende fra situasjonen i det siste. Det er mer enn nok informasjon til at du burde si ifra.
 • Som medlem har du da ansvar for å fortelle det du vet til den som er ansvarlig for å motta varsler i din organisasjon (for eksempel generalsekretær) og for å ikke bidra til ryktespredning. Du skal med andre ord ikke fortelle om situasjonen til noen andre.
 • Dersom du er usikker på hvem du skal varsle til er det helt i orden at du rådfører deg med en tillitsvalgt på lavere nivå
 • Du har derimot ikke ansvar for å «etterforske» eller kartlegge situasjonen. Med andre ord skal du ikke forsøke å finne ut mer og spørre og grave. Det kan gjøre stor skade og gjøre situasjonen vanskeligere for alle involverte, særlig for Even.

Gale svar her, kort oppsummert:

 • Ikke foreta deg noe
 • Foreta deg «for mye» ved å begynne å etterforske

Lære mer om tema?