Tilbake
Øvelse

Nudes

15-25 min Tema: Grenser Målgruppe: Medlemmer, Tillitsvalgte

Om aktiviteten

I denne øvelsen får deltagerne se en snapchatfilm hvor hovedpersonen blir bedt om å sende nakenbilder. Han som ber om bildene er ganske masete og det virker som om hovedpersonen synes det er vanskelig å sette grenser. Etterpå skal deltagerne diskutere grenser og nakenbilder med utgangspunkt i filmen. Målet med øvelsen er at deltagerne skal lære mer om grenser og hvordan grenser ofte dyttes på over nett når det er snakk om nakenbilder. De skal også lære hvilke regler og lover som gjelder når det kommer til nakenbilder. For å gjennomføre øvelsen behøver du utstyr for å vise filmen.

Gjennomføring av øvelsen

 1. Vis snapchatfilmen «nudes»
 2. Etter filmen spør du deltagerne om hvilke tanker de har om det de akkurat har sett
  1. Trekk linjer fra «kan jeg få buksa di» eller "trafikklys" om du gjennomfører denne øvelsen etter en av disse to
  2. Var det noen grenser som ble brutt i filmen?
  3. På hvilken måte overtalte Nikolai jeg-personen?
  4. På hvilke måter satte jeg-personen grenser her?
  5. Var det som skjedde greit? Hva var eventuelt ikke greit?

Punkter til oppsummering

 • Over 13 % av norske ungdommer oppgir at de har sendt et nakenbilde
 • Mange sender nakenbilder i en relasjon av tillit og som en del av seksuell utprøving, det er viktig å ikke moralisere over det å sende nakenbilder
 • Å sende nakenbilder kan være positivt - men det er helt nødvendig med samtykke
 • Det er forbudt å oppbevare og dele nakenbilder av noen som ikke har samtykket til dette. Er vedkommende på bildet under 18 år er det forbudt uansett om vedkommende samtykker eller ei og vil regnes som «seksualiserte framstillinger av barn» (ofte omtalt som barnepornografi)

Lære mer om tema?