Tilbake
Case

Når noen ikke ønsker at du skal varsle

15-25 min Tema: Varsle Målgruppe: Tillitsvalgte

Om casen

I denne casen betror en venn deg at hun har opplevd et overgrep på en arrangement i regi av moderorganisasjonen. Vennen din ønsker ikke at du skal si det videre til noen, og du må ta stilling til om du skal varsle mot hennes vilje. Gjennom casen får deltagerne diskutert varslingsplikt og hvordan man responderer når noen forteller at de har blitt utsatt for et overgrep. Casen passer spesielt godt for litt eldre tillitsvalgte på fylkesnivå og lignende.

Casen med diskusonsspørsmål

Du er 17 år og aktiv i en ungdomsorganisasjon som har en moderorganisasjon. En god venninne av deg i organisasjonen, som heter Anne, er 17 år og sitter i fylkesstyret, har deltatt som delegat på årsmøtet i moderorganisasjonen. Hun ringer deg tidlig dagen etter hun har kommet hjem fra årsmøtet og sier at hun behøver å prate.

Når du møter henne forteller hun at hun endte opp med å ha sex med en av deltagerne fra voksenorganisasjonen, Ole. Det skjedde på Oles hotellrom den siste kvelden etter møtet. Han er ti år eldre enn henne. Hun sier selv at hun ikke tenker det var en voldtekt, men at hun følte seg presset og har det veldig vanskelig nå. Hun hadde drukket en del alkohol tidligere på kvelden som hun hadde fått av eldre medlemmer, og var ganske beruset da det skjedde. Anne forteller at hun ikke husker alt som skjedde, men sier at hun aldri hadde lyst til å ha sex med Ole.

Du foreslår at dere skal gå sammen til generalsekretæren i deres organisasjon og fortelle hva som har hendt og be om hjelp, men Anne nekter. Hun sier at det hele var en misforståelse og at hun ikke vil at dere skal varsle. Dessuten husker hun ikke alt som skjedde. Hun hadde jo i tillegg drukket alkohol og er redd for å havne i trøbbel, eller for at de eldre medlemmene som kjøpte alkohol til henne skal få problemer. Varsling gjør alt bare verre, det hun hadde behov for var bare å få snakket ut om dette med deg, sier Anne.

Hva gjør du i denne situasjonen?

Punkter til diskusjon:

 • Skal du la være å si ifra fordi Anne ikke ønsker det?
 • Vil det at Anne og andre drakk alkohol hindre deg i å varsle?
 • Er det sant at situasjonen blir verre hvis du varsler?

Punkter som bør komme fram under oppsummering

 • Her opplever du en utfordrende rollekonflikt. Du er både Annes venn og organisasjonsmedlem. Som venn kan det oppleves riktig å ikke si noe videre mot Annes vilje, men her må plikten til å varsle i organisasjonen gå foran. Å si ifra er også det beste for Annes del.

Om det som har skjedd og om å varsle:

 • Slik det framstår av samtalen med Anne kan dette dreie seg om en voldtekt. Du vet ikke de nøyaktige detaljene, men at hun følte seg presset, var overstadig beruset og ikke husker alt kan peke den veien. Ved mistanke om noe så alvorlig er du nødt til å varsle videre til de som er ansvarlige for å motta varsler i din organisasjon. Dette gjelder selv om Anne ikke ønsker at du skal varsle.

Om hva du burde gjøre i selve situasjonen:

 • Under samtalen er det viktig at du støtter Anne, anerkjenner det hun forteller, viser at du tror henne og opptrer rolig.
 • Dersom Anne ønsker det burde dere dra til et overgrepsmottak (som oftest legevakt). Her vil hun få helsehjelp og henvisning til hjelpetilbud. Det vil muligens også fremdeles være mulig å samle tekniske bevis som kan brukes i en eventuell rettssak. Anne behøver ikke å anmelde, selv om hun har vært på et overgrepsmottak.
 • Ønsker hun ikke å dra på et overgrepsmottak burde du i alle fall oppfordre henne til fortelle dette til foreldrene sine og eller/ta en samtale med helsesykepleier, Dixi-senteret eller en lignende hjelpeinstans. Tilby deg gjerne å bli med henne, det er vanskelig å fortelle slike ting alene. Hjelpetilbud er også noe organisasjonen kan bistå med når dere har varslet.
 • Om Anne ønsker å politianmelde bør du støtte henne i dette. Her er det også lurt å få hjelp og støtte fra de ansvarlige i organisasjonen deres og/eller foreldre.
 • Det er viktig at du ikke blir stående alene som Annes eneste støttespiller i denne situasjonen, selv om du selvfølgelig skal være en så god venn som mulig.

Om alkohol:

 • At Anne drakk som mindreårig er ikke viktig i denne situasjonen.
 • Det viktige er at hun får hjelp og at organisasjonen din får muligheten til å ta tak i denne saken.

Hva du ikke burde gjøre i denne situasjonen, kort oppsummert:

 • Ikke ta hendelsen på alvor
 • Ikke varsle videre fordi Anne sier hun ikke ønsker det
 • Stå alene med denne saken
 • Forsøke å «etterforske»

Lære mer om tema?