Tilbake
Case

Mistanke om leders oppførsel

15-25 min Tema: Varsle Målgruppe: Arrangører, Varslingsutvalg

Om casen:

I denne casen oppfører en leder på leir seg mistenkelig og du skal avgjøre hva du som voksen gjør i situasjonen. Casen passer spesielt godt til ansvarlige for arrangementer der lederne i stor grad er voksne og deltagerne er unge. Gjennom casen skal deltagerne reflektere over hva man kan og bør gjøre ved mistanke om trakassering og lære om håndtering av situasjoner som oppstår på arrangementer.

Casen med diskusjonsspørsmål

En av de voksne lederne på organisasjonens sommerleir har oppført seg litt merkelig og søker stadig kontakt med en av deltakerne som er 12 år. I utgangspunktet tenker du at det er positivt, da deltakeren ikke kjenner så mange fra før og går mye alene og derfor synes å ha behov for litt ekstra oppmerksomhet. Likevel er du av en eller annen grunn usikker på lederen og kontakten dem imellom, og har en magefølelse på at noe kan være galt. Du er selv på leiren som frivillig leder.

Hva gjør du?

Punkter til diskusjon:

  • Sett opp tre ulike alternativer for hvordan du kan handle og diskuter i gruppa.
  • Hvilke av alternativene er gode og hvilke er dårlige?

Punkter som bør komme fram under oppsummering

  • I denne situasjonen vet du ikke sikkert hva som skjer. Men du har en plikt, ifølge loven, til å bidra til å avverge vold og overgrep. Det betyr at ettersom du har en mistanke, må du handle.
  • Her er det for det første viktig å underrette din overordnede på leiren. Vedkommende bør følge deres retningslinjer og underrette noen høyere opp i organisasjonen, for eksempel generalsekretær.
  • I selve situasjonen er det nødvendig å avverge og stoppe eventuell grenseoverskridende adferd. Det er mest sannsynlig leirsjef som vil være ansvarlig for dette. Hen må sørge for at den aktuelle lederen og deltageren ikke er alene sammen slik at overgrep ikke kan forekomme.
  • Dersom dere for eksempel har retningslinjer som tilsier at ledere ikke skal være alene med ungdommene på tomannshånd, kan leirsjefen henvise til at disse har blitt brutt når hen snakker med lederen.
    Har dere ikke en slik retningslinje kan dere i ettertid vurdere om det er hensiktsmessig å innføre dette for å begrense risikoen for grenseoverskridende adferd i framtiden.

Gale svar her, kort oppsummert:

  • Å ikke gjøre noe
  • Å gripe inn på en måte som ikke ivaretar de involverte. For eksempel ved å gjøre noe som skaper rykter

Lære mer om tema?