Tilbake
Øvelse

Grensekart

10-15 min Tema: Grenser Målgruppe: Medlemmer, Under 12 år

Om aktiviteten

I denne øvelsen får deltagerne i oppgave å tegne sitt personlige grensekart. Kartet skal vise hvilke fysiske og mentale grenser deltageren har til ulike mennesker i livene sine. Målet er at de som deltar skal få økt forståelse for hva grenser er og at grenser er noe som endrer seg. For å gjennomføre denne øvelsen trenger du ark og penner til alle deltagerne. Det er flott om også har fargeblyanter.

Gjennomføring av øvelsen

 1. Fortell deltagerne at i denne øvelsen skal alle tegne opp sine individuelle grensekart. Grensekartene er personlige og skal ikke vises til noen andre i løpet av øvelsen, dette er en individuell øvelse vi gjør for å kjenne litt på egne grenser.
 2. Tegn opp ditt grensekart på tavla og forklar eller bruk eksempelet på en power point. Grensekartet ditt kan forklares cirka slik:
  1. Vi har ulike grenser for ulike personer. Jeg starter med å tegne meg selv i midten, det er noen ting jeg bare ønsker å «dele» med meg selv, eller som jeg bare er komfortabel med at jeg gjør med min egen kropp. For noen kan det være at de ikke ønsker at andre skal se dem nakne, eller kun vil gjøre seksuelle handlinger med seg selv, for andre er det andre ting.
  2. Så tegner jeg en ny sirkel som blir den nest innerste – jeg plasserer kjæresten min der. Det finnes mange ting jeg bare ønsker å gjøre med kjæresten min. Det er selvfølgelig ikke fast det heller, hva jeg ønsker å gjøre med kjæresten min og ikke endrer seg fra dag til dag.
  3. Så tegner jeg inn bestevennene mine og mamma og søsteren min i neste sirkel. De er jeg komfortabel med å være nær, men på en helt annen måte enn kjæresten min.
  4. Så tegner jeg inn vennene mine i neste sirkel, de kan jeg for eksempel godt gi en klem, men det er litt rart om vi skulle ligget i armkroken til hverandre i sofaen.
  5. Deretter kommer bekjente og folk jeg liker, men ikke kjenner så godt. Igjen er grensene mine litt lengre ute.
  6. Deretter har jeg tegnet inn fremmede, som jeg har ganske store grenser til
  7. Men de jeg har størst grenser i forhold til er folk jeg enten ikke liker eller opplever som ubehagelige og/eller truende.
  8. Deres grensekart behøver ikke å ha de samme kategoriene som mitt, det gjør dere helt som dere vil, men nå vil jeg at dere skal forsøke å tegne deres egne. Begynn med dere selv og plasser folk i livene deres. Og husk at dette er personlig, så det er ikke noe behov for å se på andres kart eller vise bort.
  9. Om dere vil kan dere godt også inkludere handlinger – som «snakke med om personlige ting», «sitte på fanget til», «klemme» også videre
 3. Når deltagerne er ferdige med kartene sine spør du om noen har noen kommentarer eller noe de vil dele.
 4. Deretter snakker du litt videre om at folk flytter seg og bytter roller:
  1. Noe jeg tenker på når jeg ser på mitt eget kart, det er at folk beveger seg mellom de ulike kategoriene. Alle vennene mine, og kjæresten min, var jo engang fremmede og befant seg der ute. Samtidig som eks-kjæresten min og hun jeg var bestevenn med på ungdomsskolen, de befinner seg jo nå mye lengre ute enn de gjorde før. Og folk jeg regner som venner eller bekjente kan jo plutselig oppleves som truende...

Punkter til oppsummering

 • Poenget med denne øvelsen er å bli litt mer bevisst på egne grenser
 • Og ikke minst at man har ulike grenser til ulike mennesker på ulike tidspunkt i livet
 • Grenser er i endring, og det er bare du som kan avgjøre hvor dine grenser går

Lære mer om tema?