Tilbake
Case

Anonymt varsel på mail

15-25 min Tema: Motta et varsel Målgruppe: Tillitsvalgte

Om casen:

Denne casen er beregnet på tillitsvalgte på lavere nivå. Målet er at deltagerne gjennom å diskutere casen skal forstå lokallagsstyremedlemmers rolle som mottager av varsling, hva som inngår i lokallagstyremedlemmets ansvar og hvor grensene for dette ansvaret går.

Casen med diskusjonsspørsmål

Et medlem har sendt deg en anonym mail om at en navngitt leder har trakassert hen gjentatte ganger ved å komme med slibrige meldinger på Snap og på Facebook. Hen vegrer seg derfor for å gå på møtene i lokallaget og vurderer å slutte i organisasjonen.

Du sitter i styret i lokallaget og kjenner lederen godt.

Hva gjør du nå?

Punkter til diskusjon:

  • Skal du forsøke å finne ut mer om hva som kan ha skjedd? Skal du for eksempel snakke med den anklagede lederen?
  • Skal du si ifra til noen i organisasjonen, og i så fall hvem?

Punkter som bør komme fram under oppsummering

  • Her har du som lokallagsstyremedlem mottatt et varsel om trakassering og har følgelig plikt til å varsle videre.
  • Du burde vise mailen du har mottatt til den/de som har ansvar for å motta og håndtere varsler i din organisasjon (for eksempel generalsekretær).
  • Videre har du ansvar for å ikke bidra til ryktespredning og skade de involverte partene. Derfor er det viktig at du ikke forteller om saken til andre enn dem du skal varsle til, det kan gjøre situasjonen vanskeligere for alle parter.
  • Det du ikke har ansvar for er å håndtere selve varselet, informere andre (enn de som skal motta varselet) eller forsøke å finne ut mer om det som har skjedd. Dette er det håndteringsorganet i din organisasjon som har ansvar for.

Lære mer om tema?