Tilbake
Øvelse

Aksedebatt

10-15 min Tema: Varsle, Motta et varsel, Grenser, Krenkelser, Organisasjonsutvikling Målgruppe: Medlemmer, Tillitsvalgte, Arrangører, Varslingsutvalg

Om aktiviteten

I en aksedebatt skal deltagerne fysisk ta standpunkt ved å stille seg opp på en linje etter om de mener en påstand er helt gal eller helt rett. Etter at deltagerne har stilt seg opp er det din oppgave å skape debatt ved å få fram de ulike synspunktene langs linja og sette dem opp mot hverandre. Vi har laget flere påstander som kan brukes i aksedebatter om Trygg!, men du må gjerne lage dine egne. Påstandene som brukes bør ikke ha ett «riktig» svar, men være påstander det er mulig å diskutere. For å gjennomføre en aksedebatt behøver du litt plass, men ikke noe utstyr.

Gjennomføring av øvelsen

  • Fortell gruppa at alle må reise seg og at vi skal ha en aksedebatt. Du skal lese opp en påstand og de skal stille seg på en akse fra om de er helt uenig til helt enig. Etter at de har stilt seg opp skal vi diskutere litt. Det er fullt lov å stille seg en plass imellom, og det er lov å bytte plass om man endrer mening i løpet av diskusjonen.
  • Definer hvor i rommet aksen går (fra "helt uenig" til "helt enig"). Du kan evt henge opp skilt. Gjennomfører du øvelsen elektronisk er det mulig å bruke mentimeter.
  • Les opp påstanden du ønsker dere skal diskutere og be deltagerne stille seg opp langs aksen etter hvor enige eller uenige de er i påstanden.
  • Deretter leder du ordet mens deltagerne etter tur får forklare hvorfor de har stilt seg der de står og svare på hverandres argumenter.