Hva betyr seksualitets- og kjønnsmangfold?

Når vi snakker om seksualitets- og kjønnsmangfold, snakker vi ofte om de av oss som bryter med normene for seksualitet og kjønn. Seksuell identitet beskriver hvem vi tiltrekkes av og forelsker oss i, mens kjønnsidentitet beskriver hvilket kjønn vi identifiserer oss som.

Å bryte med normene for seksualitet kan bety at du ikke identifiserer deg som heterofil, men for eksempel som homofil, lesbisk eller bifil. Å bryte med normene for kjønn kan bety at du ikke identifiserer deg med kjønnet du ble tildelt ved fødselen og som cis. Da definerer du deg som for eksempel trans eller ikke-binær. Det kan også bety at du har et annet kjønnsuttrykk enn normene for gutt og jente.

Skeiv kan brukes som en samlebetegnelse for de av oss som bryter med normene for kjønn og seksualitet. LHBTI+ er også en samlebetegnelse, og det står for lesbisk, homofil, bifil, trans* og interkjønn.

Seksualitet, kjønn og sårbarhet

Som for andre minoriteter, kan de av oss som bryter med normene for seksualitet og kjønn være sårbare for hets, diskriminering og utnyttelse. I ungdomstiden kan vi være spesielt sårbare for utnyttelse fordi vi er i en periode hvor vi holder på å finne ut av vår identitet. Dette kan også gjøre at vi blir ekstra kontaktsøkende og dermed sårbare for dem som ønsker å utnytte det.

”Mens 10 prosent i den øvrige befolkningen oppgir at de i løpet av det siste året har vært utsatt for ytringer de opplever som hatefulle, svarer 23 prosent av LHBT-personene det samme.”

Erfaringer med hatytringer og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen, Rapport, Institutt for samfunnsforskning, 2019

Diskriminering og hets kan være alt fra direkte bruk av skjellsord og krenkelser, til mindre ting som å fortelle ”homovitser” eller bruke ”jævla homo” som et generelt skjellsord. Alle disse tingene kan gjøre at det ikke vil føles trygt å vise hvem du er og fortelle om din identitet i organisasjonen.

Hvordan være trygg og inkluderende for alle?

For å være en trygg og inkluderende organisasjon er det spesielt viktig å tenke over hvilket språk du bruker, både muntlig og skriftlig. For eksempel er det inkluderende å bruke kjønnsnøytrale uttrykk, fremfor å snakke om gutter og jenter og han og hun. Et enkelt grep er også å bruke ”de av oss som” når du snakker om ulike grupper. For eksempel ”de av oss som er homofile / de av oss som er muslimer / de av oss som er blonde”. Dette markerer inkludering fremfor avstand og andregjøring.

Det bør ikke deles inn i grupperinger på kjønn. Hvis aktuelt, bør toaletter være kjønnsnøytrale. Organisasjonen kan også bruke regnbueflagg og transflagg til å markere og vise tydelig for alle at dere er åpen og inkluderende. Om organisasjonen produserer materiell, er det viktig at eventuelle bilder viser et mangfold og at språk og eksempler er gjennomtenkt inkluderende. Organisasjonen kan også lage en egen plan for mangfold og inkludering.

Skeiv Ungdom har laget mange gode ressurser som du finner her