Hva er nettovergrep?

Det fins flere typer krenkelser du kan utsettes for gjennom internett. Seksuell sjikane kan være at noen skriver eller sier seksuelle ting til deg. Seksuelt krenkende atferd kan være at noen sender seksuelt innhold av seg selv eller andre på bilder eller film. Seksuelle handlinger på nett kan være at noen for eksempel presser deg til å kle av deg og filme det for dem.

Seksuelle overgrep kan skje ved at overgriperen tar kontakt over internett, og så presser deg til seksuell aktivitet når dere møtes. Det regnes også som voldtekt om en person tvinger en annen til å utføre seksuelle handlinger med seg selv – selv om overgriperen har kontakt med dem mellom nettet og ikke er fysisk til stede. Alle disse tingene er ulovlige og straffbare. Hvis du eller noen du kjenner utsettes for dette, bør dere snakke med en dere stoler på og kontakte politiet. Via lenken kan du lese mer om loven som gjelder for seksuallovbrudd:

Les mer om loven som gjelder for seksuallovbrudd på lovdata sine nettsider

Hva er vanlige reaksjoner på nettovergrep?

Det er veldig vanlig å oppleve skam etter et nettovergrep og å være redd for at noen skal finne det ut. Ofte kan det ta lang tid før den som er utsatt forstår at det er et overgrep og at det også er ulovlig. Husk at det aldri er din skyld om du utsettes for et overgrep eller krenkelse! Det er alltid overgriperen sin skyld.

Det er mange ulike måter en som er utsatt for nettovergrep kan reagere. Mange kan oppleve følelsesmessige reaksjoner som angst, endringer i humør, og søvnproblemer. De kan reagere spesielt på enkelte personer og gjerne endre atferd i nærheten av personen. Flere får problemer med nærhet og intimitet eller kan utvise grenseoverskridende og seksualisert atferd.

Det er altså flere ulike reaksjoner som kan observeres av andre, men først og fremst gjelder det at endret atferd kan være grunn til å ta en prat med personen og være ekstra oppmerksom.

Les mer om vanlige reaksjoner på nettovergrep på Bufdir sine nettsider

Hva kan jeg gjøre for å beskytte meg mot nettovergrep?

Det er som nevnt aldri din skyld om du utsettes for nettovergrep. Det finnes likevel noen ting det er greit å være oppmerksom på når du bruker internett og sosiale medier. Husk at du ikke vet hvem som er på den andre siden av skjermen. Så lenge du ikke har møtt dem i virkeligheten, kan de utgi seg for å være en annen enn den de er. Vær derfor forsiktig med å gi personlige opplysninger eller for eksempel sende bilder eller film av deg selv.

Hvis du blir utsatt for press, bør du ta skjermbilder og sikre bevis. Blokker personen og fortell hva som har skjedd til en du stoler på. Ikke gjør det personen prøver å tvinge deg til å gjøre. Ingen har noensinne rett til din kropp, uansett hva du har gjort eller sagt.

Ingen har noensinne rett til din kropp, uansett hva du har gjort eller sagt

Marianne Støle-Nilsen, lærer og seksualitetsunderviser for Sex og samfunn

Hva kan jeg gjøre hvis jeg er utsatt for nettovergrep?

Hvis du er utsatt for overgrep eller krenkelser gjennom internett eller etter å ha fått kontakt med noen gjennom internett, er det ofte mulig å sikre bevis som skjermbilder, samtalelogger og lignende. Hvis du har mulighet, sikre bevis så godt du kan. Så er det viktig at du ikke er alene i den situasjonen du har kommet i. Fortell til en du stoler på hva som har skjedd. Sammen kan dere finne ut hva som bør gjøres videre, og sammen snakke med politiet eller andre hjelpetjenester.

Det finnes også flere hjelpetjenester du kan kontakte direkte enten gjennom chat eller å oppsøke dem direkte. Hvis du er utsatt for et fysisk overgrep, bør du oppsøke voldtektsmottaket hos Legevakten så snart som mulig. Her vil du få hjelp til alt du trenger, både med én gang og fremover.

Lurer du på hvem du kan kontakte for hjelp? Denne artikkelen forteller mer om hvor du kan ringe!

Hvordan kan jeg hjelpe noen som er utsatt for nettovergrep?

Hvis noen forteller deg at de er utsatt for nettovergrep, er det viktig at du møter dem på en lyttende og empatisk måte. De har sannsynligvis valgt å snakke med deg fordi de stoler på deg. Ta det de sier på alvor. Som beskrevet ovenfor er det viktig at den utsatte sikrer bevis så snart som mulig. Sammen kan dere vurdere hva som er nødvendig av hjelp og hvordan dere skal gå frem for å anmelde

Lurer du på om du har vært utsatt for et overgrep og hvordan du skal gå frem for å anmelde? Les denne artikkelen