Kursing og opplæring både for medlemmer og tillitsvalgte er viktig for å bygge en trygg organisasjon og en god organisasjonskultur.

Kursdelen av LNU Trygg er fortsatt under utarbeidelse som del av prosjektet Trygg Ungdom sammen med Helsedirektoratet. Dette vil stå ferdig i slutten av juni 2020!

Lnu kurs