Kursing og opplæring både for medlemmer og tillitsvalgte er viktig for å bygge en trygg organisasjon og en god organisasjonskultur. Vi har laget flere kurs som du kan kan laste ned og skreddersy for din organisasjon:

Kursdelen av LNU Trygg er fortsatt under utarbeidelse som del av prosjektet Trygg Ungdom sammen med Helsedirektoratet. Dette vil stå ferdig i april 2020!

Kurs om etiske retningslinjer; Etikk i praksis? Kurs om trygg kultur og relasjoner: Grenser, roller og kjøreregler Kurs om beredskap; Klar, ferdig, beredt! Kurs om Trygg-retningslinjer og varsling

Vi har også utviklet flere e-lærings kurs for deg som ønsker å lære mer om et tema på egenhånd. Kursene tar opp mange av de samme temaene som foredragene over, men er lagt opp til at man kan gjennomføre dem en og en når man har tid og anledning.

Lnu kurs