Guider til hvordan utforme retningslinjer og rutiner er fortsatt under utforming. Denne delen av LNU Trygg vil være ferdig i juli 2020

Ønsker din organisasjon veiledning for å utvikle retningslinjer for mottak og håndtering av varsler? Kontakt oss i LNU, så hjelper vi dere!