Guider til hvordan utforme retningslinjer og rutiner er fortsatt under utforming. Denne delen av LNU Trygg vil være ferdig i løpet av 2020

Ønsker din organisasjon veiledning for å utvikle en beredskapsplan? Kontakt oss i LNU, så hjelper vi dere!

Du kan også laste ned vår mal for beredskapsplan: