Under finner du en kort oppsummering av hva som kan være lurt å gjøre, steg for steg, i en situasjon hvor du blir fortalt om et overgrep eller alvorlig krenkelse som akkurat har skjedd.

Rutine steg for steg

  1. Lytt nøye, bekreft det du har hørt og opptre rolig. Ta gjerne notater enten under samtalen (om det er naturlig) eller umiddelbart etterpå. Det kan være en sterk opplevelse å bli kjent med andres krenkelser, og viktig å notere ned så raskt som mulig slik at du husker det som blir sagt. Det skal, hvis det er praktisk mulig, alltid være to tilstede ved mottak av melding.
  2. Sikre om nødvendig situasjonen for den som har vært utsatt for krenkelsen/ overgrepet, og kontakt aldri den som anklages. Vurder om det er behov for psykisk eller fysisk helsehjelp. Ved alvorlige fysiske overgrep skal man bistå med besøk til voldtektsmottak for helsehjelp og hjelp til å sikre bevis.
  3. Alle som forteller om overgrep, skal ivaretas av den som får den første betroelsen inntil utpekte ansvarspersoner overtar. Gi trygghet, slik at den utsatte opplever å bli trodd. Du kan ikke love å holde informasjonen hemmelig.
  4. Om du er på et arrangement eller aktivitet, varsle umiddelbart ansvarlig for sikkerhet eller generalsekretær i organisasjonen direkte på telefon. Hvis dette ikke er mulig, eller saken gjelder generalsekretær, kontakt styreleder eller assisterende generalsekretær.

Å varsle familie

Hvis personen som har vært utsatt for et overgrep er under 15 år skal foresatte og eventuelt barnevern varsles. Dersom den utsatte er mellom 15 og 18 år skal kontakt med foreldre skje etter dialog med den utsatte. Om personene er over 18 år er det ingen plikt å varsle foresatte. Det er likevel viktig å høre om det er nære relasjoner personen ønsker hjelp til å snakke med slik at hen ikke blir overlatt til seg selv og blir ivaretatt av noen hen har tillit til og er trygg på.

Se her for mer om hvordan gjennomføre et mottak av varsel