Guider til hvordan utforme retningslinjer og rutiner er fortsatt under utforming. Denne delen av LNU Trygg vil være ferdig i april 2020.

Ønsker din organisasjon veiledning for å utvikle etiske retningslinjer? Kontakt oss i LNU, så hjelper vi dere!