Tilbake
Case

Telefon fra mor om hendelse på leir

15-25 min Tema: Motta et varsel Målgruppe: Arrangører, Varslingsutvalg

Om casen

I denne casen mottar du en telefon fra en sint mor som mener hennes datter har blitt utsatt for grenseoverskridende adferd på en leir i regi av din organisasjon. Du må både svare moren som ringer og forholde deg til hvordan du skal håndtere saken videre. Gjennom Casen passer spesielt godt til ansvarlige for arrangementer som leir og konferanser.

Casen med diskusjonsspørsmål

Organisasjonen din har arrangert en sommerleir for medlemmer i aldersgruppen 12-18 år. Du har deltatt som voksen og vært en av de hovedansvarlige under leirarrangementet. Alt går veldig fint og det virker som deltakerne har hatt en flott uke sammen. Du har nå reist på ferie for å nyte siste del av sommerferien.

Plutselig ringer telefonen med en illsint mor i andre enden. Hun forteller at hennes datter på 14 år har brutt sammen og fortalt om en hendelse fra leiren som moren nå klandrer deg for.

Ifølge moren har datteren hennes en av kveldene lagt seg i en av guttenes telt for å “kose”. Gutten er også 14 år. Datteren har fortalt at dere som arrangører gikk rundt til teltene før rosignal for å si god natt. Datteren mener at en av de voksne lederne så at hun lå i hans telt og at de kom med en kommentar som oppmuntret dem til å sove sammen. “Kosen” mellom datteren og gutten utviklet seg og gikk, ifølge moren, langt over streken, ettersom han ville mer enn henne.

Mora er rasende og ønsker å høre hva du har å si. Hun hadde tillit til at ungene på leiren ble passet på av voksne mennesker og at slike episoder ikke skulle skje. Hun truer med å ringe sentralleddet i organisasjonen og vil også kontakte flere av foreldrene til deltakerne under leiren for å fortelle om det som har skjedd og be dem vurdere å melde ungene sine ut av organisasjonen.

Du husker ikke episoden, men vet at det har vært vanlig å gi ungdommene litt rom til hverandre på leir. Ofte er det slik at mange flørter og dere som ledere har erkjent at dere ikke kan “fotfølge” ungdommene. Mange av lederne syns det er viktig å gi ungdommene litt frihet og at det skal være kult å være med på organisasjonens leir, en uke borte fra foreldrene. Du vet også at moren som ringer er kjent for å være overbeskyttende og at andre i organisasjonen skygger unna henne fordi hun stiller store krav og ofte kan være krass og urimelig.


Hva er dette? Hva gjør du?

 • Hva skal du svare moren som ringer?
 • Vil du foreta deg noe mer etter at du har snakket med henne?
 • Hvordan vil du forholde deg til henne senere?
 • Vil du endre på noen av rutinene for framtidige leirer for å unngå at en slik situasjon gjentar seg?

Punkter som bør komme fram i oppsummering

Hva dette er for noe:

 • Telefonsamtalen fra moren bør behandles som et varsel om grenseoverskridende adferd på leir.

Hvordan svare moren og motta varselet:

 • Til moren bør du derfor svare at det er flott at hun sier ifra og at dere vil håndtere saken internt så godt dere kan for å ivareta alle parter. Grenseoverskridende adferd tolereres ikke i deres organisasjon, og dere tar dette svært alvorlig.
 • Videre bør du si at dersom hun og datteren mener det har skjedd et lovbrudd og ønsker å politianmelde dette vil organisasjonen støtte dem i dette.
 • Du bør be henne om å ikke ringe rundt til andre foreldre, dette vil skape rykter, som kan skade gutten det er snakk om, men ikke minst hennes egen datter.
 • Hun må gjerne ringe den i sentralleddet som er ansvarlig for mottak av varsler i organisasjonen, det kommer du uansett til å gjøre fordi du må varsle dette videre.

Videre håndtering av saken:

 • Du skal rapportere varselet videre til ansvarspersonene for mottak og håndtering av varsler i din organisasjon (for eksempel generalsekretær).
 • Deretter må de ansvarlige håndtere varselet i tråd med retningslinjer og rutiner.

Til ettertanke:

 • Dere bør i etterkant ta en vurdering på om dere kan endre rutiner for å minske risikoen for at slike situasjoner oppstår på fremtidige leirer – burde dere for eksempel bli strengere på hvor deltagerne sover, ha økt fokus på grenser og retningslinjer og gi bedre informasjon til deltagerne om hvordan de kan varsle?

Hva du ikke burde gjøre, kort oppsummert:

 • Avvise moren som overbeskyttende og streng og derfor ikke ta varselet på alvor
 • Forsøke å håndtere saken alene

Lære mer om tema?