Tilbake
Lek

Dyrenavnelek

5-10 min Tema: Gruppedynamikk Målgruppe: Medlemmer, Tillitsvalgte

Om øvelsen

Denne navneleken kan du bruke på starten av et kurs for at deltagerne skal bli litt bedre kjent og føle seg tryggere. For å gjennomføre leken behøver du ikke noe utstyr, men det er en fordel om deltagerne kan sitte i sirkel. Leken passer best med grupper på mellom 5 og 15 deltagere. Har du flere deltagere kan du dele dem inn i grupper opp og la hver gruppe gjennomføre øvelsen for seg.

Slik gjennomfører du øvelsen

  1. Deltagerne skal sitte eller stå i en sirkel slik at alle ser alle.
  2. Du som kursleder starter ved å si fornavnet ditt og et dyr som begynner på samme forbokstav som deg, for eksempel "Lea løve". Her kan du velge om du bare skal si dyret eller også lage en lyd og bevegelse til dyret. Bevegelse og lyd gjør leken mer morsom, men vær i så fall streng på at alle faktisk lager lyd og bevegelse.
  3. Neste person i sirkelen skal starte med å si ditt navn, ditt dyr og gjøre din bevegelse og lyd. Deretter skal hen si sitt eget navn med dyr på samme forbokstav og bevegelse og lyd.
  4. Tredje person tar først deg, så andreperson og så seg selv. Slik fortsetter leken helt til alle har gjentatt alle deltagerne før seg selv og lagt til eget navn og dyr. Det blir vanskeligere og vanskeligere jo lengre ut i sirkelen man kommer. Som kursleder er det viktig at du følger med og hjelper deltagerne med hint om de står fast.

Varianter av øvelsen

Om du har en stor gruppe kan du dele deltagerne inn i mindre grupper og la dem gjennomføre leken i disse gruppene. Du kan også innføre en regel om at man bare gjentar de siste fire deltagerne før seg sitt navn og dyr, dette vil gjøre leken litt lettere og spare en del tid.