Tilbake
Gruppeoppgave

Kjøreregler og forbilder

15-25 min Tema: Organisasjonsutvikling Målgruppe: Tillitsvalgte, Arrangører

Om oppgaven

I denne oppgaven skal deltagerne bestemme seg for hva de viktigste kjørereglene i deres organisasjon er. De skal også diskutere hvordan de ønsker at den ideelle tillitsvalgte skal oppføre seg. Du tilpasser selv oppgaven etter målgruppa ved å velge om deltagerne skal diskutere kjøreregler for hele organisasjonen, kun for sitt lokallag eller for et arrangement de er ansvarlige for. Gjennom oppgaven blir deltagerne bevisste på hvorfor kjøreregler og forbilder er viktige og får en mulighet til å diskutere hvilke regler som gjelder hos dem. Du behøver kun skrivesaker til alle gruppene for å gjennomføre oppgaven. Den kan gjennomføres i både små og store grupper.

Gjennomføring av oppgaven

 1. Del deltagerne inn i grupper på 4-5 personer
 2. Alle gruppene får i oppgave å definere hva som er deres ”lover” og kjøreregler for deres arrangement/lag/organisasjon som skal regulere samhandling mellom deltagere. Gi dem ca 5 minutter til å komme fram til hvilke kjøreregler de mener er de 3-5 viktigste.
 3. Når de er ferdigdiksutert tar dere en runde og går gjennom kjørereglene de ulike gruppene har laget (eller et par grupper, om du holder kurs for mange) i plenum.
  1. Spør deltagerne hvorfor de har valgt de kjørereglene de har valgt
  2. Spør også om hvem kjørereglene er beregnet på – er det for eksempel ment for de ansvarlige for arrangementet eller for deltagerne
 4. Deretter gir du deltagerne i oppgave å diskutere hvordan de mener tillitsvalgte i deres organisasjon/lag/arrangement burde oppføre seg. De skal jobbe i de samme gruppene som sist og diskutere seg fram til 3-5 karakteristikker på hvordan en idealleder skal være. Be dem om å også tenke over hvorfor forbilder og kjøreregler er viktige. Gi dem ca fem minutter.
 5. Når de er ferdig går dere gjennom hvordan deltagerne mener en idealleder oppfører seg i plenum.
  1. Spør deltagerne hvorfor de mener de ulike karakteristikkene er viktige
 6. Til sist hører du med deltagerne hvorfor de mener at rollemodeller og kjøreregler er viktig. Få fram deres tanker før du oppsummerer.

Punkter til oppsummering

 • Å sette kjøreregler er å setter grenser for medlemmene i organisasjonen. Det er nødvendig for at alle skal vite hva slags oppførsel som er greit og ikke i organisasjonen
 • Særlig yngre medlemmer har ofte problemer med å sette grenser for seg selv og andre. De behøver tydelige kjøreregler.
 • Samtidig er det også nødvendig med gode rollemodeller. Det fungerer aldri med en «gjør det jeg sier, ikke som jeg gjør»-holdning. Medlemmene ser opp til tillitsvalgtes eksempel og gjør som dem. Tillitsvalgte er kulturbyggere.
 • Tillitsvalgte har dessuten en del makt og må ikke misbruke tilliten. Mange unge ledere er ikke klare over makta de har i forhold til medlemmene. For et medlem kan det være vanskelig å si nei til en tillitsvalgt man ser opp til.

Lære mer om tema?